K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Súťaž!

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE S RODINNOU BANKOU PERINATÁLNYCH A MEZENCHYMÁLNYCH BUNIEK!

Vyhrať môžete darčekovú sadu šetrnej starostlivosti o bábätko od Weledy, prémiový odber pupočníkovej krvi alebo ako hlavnú cenu all inclusive zájazd do Dubaja pre rodinu v termíne podľa vášho vlastného výberu.

O čo v súťaži hráme?

DARČEKOVÁ SADA WELEDA BABY AND CHILD
V HODNOTE 40 EUR

Šetrná starostlivosť
a prvotriedne prírodné ingrediencie pre bábätko. Presne to poskytne
darčeková sada Baby
and Child od Weledy, ktorú môžete vyhrať v našej súťaži. Každý mesiac vylosujeme 5 výhercov.

Obsah súpravy: nechtíkový detský kúpeľ 200 ml + nechtíkový detský olej 200 ml + nechtíkový detský krém proti zapareninám 75 ml + umývateľný bambusový obrúsok 20 x 12 cm

PRÉMIOVÝ ODBER PUPOČNÍKOVEJ KRVI V HODNOTE 959 EUR

Zaistite si čo najväčšiu bezpečnosť svojho bábätka a vyhrajte prémiový odber pupočníkovej krvi zdarma. Losujeme 4x ročně (březen, červen, září a prosinec).Losujeme štyrikrát ročne (marec, jún, september a december).

Prémiový odber pupočníkovej krvi zahŕňa odber, vyšetrenie, spracovanie a uskladnenie pupočníkovej krvi (na 1 rok s možnosťou predĺženia).

HLAVNÁ VÝHRA
DUBAJ PRE 2 OSOBY
V HODNOTE 4.000 EUR

Vyhrajte vašu prvú rodinnú dovolenku po pôrode v Dubaji s Rodinnou bankou perinatálnych a mezenchymálnych buniek.

HOTEL HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA ***** DUBAJ

ALL INCLUSIVE, LETECKÁ DOPRAVA

TERMÍN V ROKOCH 2024–2025 PODĽA VÁŠHO VÝBERU

Ako sa môžete zapojiť?

Stačí kedykoľvek v roku 2023 správne odpovedať na súťažnú otázku a budete zaradení do súťaže. Žrebovanie cien sa uskutoční zo všetkých odpovedí 12-krát ročne, vždy v prvý deň nasledujúceho mesiaca. Šancu vyhrať máte počas celého roka.
Každý mesiac vylosujeme 5 výhercov darčekovej sady Weleda Baby and Child v hodnote 40 EUR.
Štyrikrát ročne vylosujeme 1 výhercu prémiového odberu pupočníkovej krvi v hodnote 959 EUR.
Na konci roka 2023 vylosujeme výhercu HLAVNEJ VÝHRY - DUBAJ PRE 2 OSOBY V HODNOTE 4.000 EUR.

Každý mesiac vylosujeme 5 výhercov darčekovej sady Weleda Baby and Child v hodnote 40 EUR.

Štyrikrát ročne vylosujeme
1 výhercu prémiového odberu pupočníkovej krvi v hodnote
959 EUR
.

Na konci roka 2023 vylosujeme výhercu HLAVNEJ VÝHRY - DUBAJ PRE 2 OSOBY V HODNOTE 4.000 EUR.

Registrácia do súťaže

Odpovedzte na súťažnú otázku a vyplňte svoje kontaktné údaje.

Pravidlá súťaže:

Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže o produkty Weleda Baby and Child, prémiový odber pupočníkovej krvi a letecký zájazd do Dubaja (ďalej len „Súťaž“) je Národní centrum pupečníkové krve s.r.o., so sídlom Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 07775466 (ďalej len „Organizátor súťaže“).

Účasť v súťaži

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť len fyzické osoby staršie ako 15 rokov.
2. Účastník sa do súťaže zapojí vyplnením a odoslaním elektronického súťažného formulára.
3. Účastníci musia mať trvalý alebo prechodný pobyt v Českej alebo Slovenskej republike. Zaslanie výhry do inej krajiny nie je možné.
4. Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom vzťahu k organizátorovi súťaže. Z účasti v súťaži sú tiež vylúčené osoby blízke osobám uvedeným v predchádzajúcej vete, t. j. najmä priami príbuzní, súrodenci alebo manželia týchto osôb.
5. Účasťou v súťaži dáva účastník súťaže organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov počas súťaže na účely zabezpečenia riadneho priebehu súťaže a v rozsahu nevyhnutnom na tento účel (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mailová adresa).
6. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň súhlasí s pravidlami súťaže.

Priebeh súťaže

1. Súťaž trvá od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023.
2. Princípom súťaže je splniť úlohy zadané organizátorom súťaže a správne odpovedať na súťažnú otázku.
3. Organizátor si vyhradzuje právo akýmkoľvek spôsobom zmeniť súťažnú otázku a úlohy.
4. Výhercom sa stáva účastník, ktorý správne odpovie na súťažnú otázku prostredníctvom elektronického súťažného formulára a ktorého vyžrebuje organizátor súťaže.
a/ Každý mesiac organizátor súťaže vyžrebuje 5 výhercov darčekovej sady WELEDA BABY AND CHILD v hodnote 40 EUR.
b/ Štyrikrát ročne (a to 3.4., 3.7., 2.10.2023 a 2.1.2024) vyžrebuje organizátor súťaže jedného výhercu PRIMÁRNEHO ODBERU KRVI V HODNOTE 959 EUR, ktorý bol objednaný v roku 2023 a zároveň sa uskutočnil v jednej zo spolupracujúcich pôrodníc Rodinnej banky perinatálnych a mezenchymálnych buniek.
c/ Na začiatku roka 2024 (2. januára 2024 o 12.00 h) vyžrebuje organizátor súťaže jedného výhercu HLAVNEJ CENY - ZÁJAZDU DO DUBAJA PRE 2 OSOBY V HODNOTE 4 000 EUR.
5. Každý výherca bude kontaktovaný najneskôr do 3. dňa nasledujúceho mesiaca prostredníctvom kontaktných údajov zanechaných pri registrácii do súťaže.

Odovzdanie cien

6. Výhra v podobe darčekovej sady Weleda Baby and Child bude zaslaná na poštovú adresu uvedenú výhercom (náklady na zaslanie výhry znáša organizátor súťaže). Doručovacia adresa musí byť v Českej alebo Slovenskej republike.
7. Výhra v podobe prémiového odberu pupočníkovej krvi bude započítaná na faktúru za odber pupočníkovej krvi v Rodinnej banke perinatálnych a mezenchymálnych buniek za odber vykonaný alebo objednaný v roku 2023.
8. Výhra v podobe leteckého zájazdu do Dubaja pre dve osoby bude Výhercovi poskytnutá formou úhrady pobytového zájazdu do HOTELU HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA ***** v Dubaji pre dve osoby v termíne v období 2024-2025 podľa výberu Výhercu.
9. Ak výherca odmietne prevziať výhru alebo neodpovie na správu o výhre do 14 dní, výhra pripadne ďalšiemu vybranému účastníkovi súťaže.

Spoločné ustanovenia

1. Výhru do súťaže poskytne organizátor súťaže. Výhercovia nie sú povinní výhru prijať, ale nemajú nárok na žiadnu vecnú, finančnú ani inú kompenzáciu. Výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
2. Organizátor súťaže nezodpovedá za škody spôsobené zlyhaním systému a softvéru, ktoré neboli spôsobené vinou organizátora súťaže.
3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, pozastaviť, zrušiť alebo zmeniť pravidlá súťaže.
4. Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá súťaže a pokyny organizátora súťaže.
5. Originál týchto pravidiel je uložený v sídle Národného centra pupočníkovej krvi s.r.o., Dr. Slabihoudka 6232/11, 708 00 Ostrava, Česká republika a tu na blogu.
6. Tieto pravidlá a podmienky súťaže sú účinné od 31. decembra 2022.

Vyhrali ste?

Výsledky jednotlivých žrebovaní tu budeme uverejňovať podľa nasledujúceho harmonogramu:

JANUÁR - MÁJ

Žrebovanie sa nekonalo. K 31. 5. 2023 sa do súťaže neprihlásil žiadny účastník.

JÚN

Žrebovanie sa uskutočnilo 3. júla 2023 o 10.00 hod. v Národnom centre pupočníkovej krvi v Ostrave. Keďže v čase žrebovania bol iba jeden účastník, ostatné ceny boli presunuté na nasledujúci mesiac. Darčekovú sadu starostlivosti o dieťa Weleda Baby and Child získa:

 • Monika Balážiová, Bernolákovo

JÚL

 • Žrebujeme 5 výhercov darčekovej sady starostlivosti o dieťa Weleda Baby and Child.
 • Žrebujeme 1 výhercu prémiového odberu pupočníkovej krvi.

AUGUST

 • Žrebujeme 5 výhercov darčekovej sady starostlivosti o dieťa Weleda Baby and Child.

SEPTEMBER

 • Žrebujeme 5 výhercov darčekovej sady starostlivosti o dieťa Weleda Baby and Child.
 • Žrebujeme 1 výhercu prémiového odberu pupočníkovej krvi.

Október

 • Žrebujeme 5 výhercov darčekovej sady starostlivosti o dieťa Weleda Baby and Child.

November

 • Žrebujeme 5 výhercov darčekovej sady starostlivosti o dieťa Weleda Baby and Child.

December

 • Žrebujeme 5 výhercov darčekovej sady starostlivosti o dieťa Weleda Baby and Child.
 • Žrebujeme 1 výhercu prémiového odberu pupočníkovej krvi.
 • Na konci roka 2023 vyžrebujeme výhercu HLAVNEJ CENY – DUBAJ PRE 2 OSOBY V HODNOTE 4 000 EUR.