K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Súhlas so spracovaním osobných údajou

Tento súhlas výslovne udeľujem v zmysle čl. 6, odst. 1, písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov), a prehlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje sú pravdivé.

Súhlas s vyššie uvedeným spracovaním mojich osobných údajov poskytujem dobrovoľne, a to na dobu vyžadovanú platnými právnymi predpismi podľa charakteru dopytovaných služieb.

Beriem na vedomie, že mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať kliknutím na aktívny odkaz, ktorý sa nachádza v každom zaslanom oznámení.

Som si vedomí(á), že mám právo na prístup k mojim osobným údajom, právo na vysvetlenie, právo na ich aktualizáciu, opravu, doplnenie, obmedzenie spracovania či výmaz, právo na prenositeľnosť osobných údajov, právo vzniesť námietku alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Beriem tiež na vedomie a súhlasím s tým, že obmedzenie spracovania a výmaz mojich osobných údajov nie je možný v prípade, kedy uchovanie a spracovanie osobných údajov vyžadujú platné právne predpisy. O tejto skutočnosti mám právo byť informovaný(á).Čo od Vás potrebujeme

Spoločnosť Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o. je Správcom osobných údajov, ktoré nám vy ako záujemca o informácie poskytujete. Na základe tohoto súhlasu o Vás zhromažďujeme len základné osobné údaje, nie zvláštné citlivé typy informacií alebo informácie založené na lokácii. Zahrňujú meno, priezvisko, email, prípadne telefónne číslo atď.

Prečo to potrebujeme

Potrebujeme vedieť Vaše základné osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o službách, ktoré u nás požadujete. Zhromažďujeme iba také Vaše osobné údaje, ktoré potrebujeme k poskytnutiu týchto informácií o našich službách, a iba počas doby nevyhnutnej k poskytnutiu Vami požadovaných informácií alebo počas doby, ktorú nám ukladá zákon.

Ako s osobnými údajmi nakladáme

Všetky nami spracovavané osobné údaje spracovávajú naši pracovníci v Českej republike. Avšak za účelom IT hostingu sú tieto informácie uložené na serveroch na území EU. K Vašim údajom nemá prístup žiadna tretia strana s výnimkou prípadov, kedy k tomu je zákonný dôvod.

Máme v spoločnosti zavedenú politiku bezpečného nakladania s informáciami, ktorá zahrňuje aj bezpečné spracovanie Vašich osobných údajov. Viacej informácií o tejto politike poskytne náš poverenec pre ochranu osobných údajov, Ing. Petr Koška, telefón: +420 511 180 702, email: poverenec@natic.cz, kontakt pre písomné oznámenie: Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o., so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava.

Ako dlho osobné údaje držíme

Vaše osobné údaje spracovávame počas doby trvania zmluvného vzťahu, v prípade, že na základe Vášho dopytu vznikne, prípadne počas doby legislatívne vyžadovanej. Viac informácií k dľžke spracovania Vašich osobných údajov je možné nájsť na našich webových stránkách cakam-babatko.sk v dokumente Zásady ochrany osobných údajov (tu).

Ďalšie využitie

Pokiaľ máte záujem, radi by sme Vás pravidelne informovali o našich nových ponukách služieb a produktov použitím Vašeho mena a e-mailovej adresy. Z tohoto odberu novinek sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

Aké sú Vaše práva?

Pokiaľ si prajete získať podrobnejšie informácie o tom, akým spôsobom spracovávame vaše osobné údaje, alebo získať prístup ku svojím osobným údajom, poskytnúť vysvetlenie, aktualizovať, opraviť, zablokovať alebo vymazať akékoľvek osobné údaje, ktoré sa týkajú vašej osoby, odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, odstrániť vašu e-mailovú adresu z našich adresárov alebo pokiaľ máte akékoľvek dotazy, pripomienky či obavy ohľadom našich postupov v oblasti ochrany osobných údajov, obráťte sa, prosím, na našeho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie.

Ďalej máte právo na sťažnosť na nás, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.