Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Skúsenosti mamičiek a lekárov

MVDr. Petra Přinosilová, Ph.D.

Vedúci laboratória andrológia a spermatologie na oddelení genetiky a reprodukcie Výskumného ústavu veterinárneho lekárstva v Brne, zakladateľka spermobanky psieho plemena v ČR.


Hana Svobodová

I. Česká vicemiss 2008 a moderátorka vo Fashion TV. Ako modelka pracovala už od 15 rokov v zahraničí. Vyštudovala diplomaciu. Rada športuje a hlbšie sa zaujíma o zdravé stravovanie, cestuje po svete a spoznáva iné kultúry.


Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA

Je prednostom Gynekologicko-pôrodnícke kliniky LF MU a FN Brno. Zaoberá sa najmä rozvojom nových metód diagnostiky a liečby porúch plodnosti, reprodukčné endokrinológie a operatívou. Podieľal sa na zavedenie umelého oplodnenia a pôrodu prvého dieťaťa zo skúmavky v Československu (1982). Je autorom a spoluautorom viac ako 200 pôvodných prác a oponovaných výskumných správ, prednáša u nás a v zahraničí. Dlhoročný člen Vedeckej rady MZ SR a LF MU, grantové agentúry MZ ČR, hlavný odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo, predseda odbornej spoločnosti pre asistovanú reprodukciu a člen redakčných rád odborných časopisov.