Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Prečo ešte nie som rozhodnutá

Ešte nie ste rozhodnutá, ale o uložení pupočníkovej krvi alebo tkaniva vážne premýšľate? Veľmi radi vám tu vysvetlíme výhody uloženia a pokúsime sa rozptýliť vaše obavy či pochybnosti.


Sme si vedomí toho, že poplatok za uloženie v kryobanke nie je nízky a zvlášť v období pred a po pôrode sa hodí doslova každá koruna. Čiastka ale rešpektuje náklady, ktoré s uložením tkanív po celú dobu máme a nedá sa príliš meniť. Nesmieme zabudnúť na to, že súčasťou tejto ceny je vysoká garancia, že uložený biologický materiál nebude znehodnotený vplyvom vonkajších vplyvov vrátane živelných pohrôm.

Snažíme sa vychádzať našim klientom čo najviac v ústrety a ponúkame preto hneď niekoľko možností ako uhradiť uloženie tkanív a krvi v banke. Poplatok sa dá samozrejme uhradiť celý naraz, ale môžete využiť možnosť výhodného bezúročného splácania v dĺžke jedného roku alebo podľa individuálne nastaveného splátkového programu. Dôležité je, že platba prebieha až potom, čo je tkanivo analyzované, spracované a uložené v kryobanke.

Skúste si ale porovnať cenu za uloženie s výškou ročného poplatku za havarijné poistenie automobilu, najlepších modelov mobilných telefónou alebo s priemernou mzdou v Slovenskej republike. Investícia do zdravia dieťaťa alebo celej rodiny je potom v porovnaní s vyššie uvedeným vlastne iba zlomkom výdajov, ktoré často vydávame niekedy iba pre vlastné potešenie.

Preštudujte si cenník za uloženie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka.

Odber pupočníkovej krvi a tkaniva je úplne bezpečný pre matku aj dieťa. Odber pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka prebieha až po prestrihnutí pupočnej šnúry. Dieťa je v dobe odberu už od pupočníka oddelené a je v starostlivosti zdravotníckeho personálu alebo pri mamičke na brušku. Odoberaná krv a tkanivo, sú vlastne krv a tkanivo, ktoré by skončili ako biologický odpad a boli zlikvidované. Vy si tento cenný materiál môžete nechať uložiť s vedomím, že dieťatku nič zlé nehrozí.

Odber krvi aj tkaniva trvá niekoľko minúta robí ju pôrodná asistentka prípadne lekár. Priebeh pôrodu nie je narušený prítomnosťou ďalšej osoby. Mamičke dieťaťa sú odobrané dve skúmavky žilovej krvi, pre kontrolu k vyšetreniu povinných znakov krvou prenosných ochorení.

Pupočníková krv a tkanivo bude pre potreby vašej rodiny slúžiť ako zdroj mladých vitálnych buniek pre budúce využitie v regeneratívnej medicíne. Tieto uložené bunky môžeme nazvať ako biologickú poistku. Bunky sú vaše vlastné a nikdo iný k nim prístup mať nebude. V našich laboratóriách sú bunky starostlivo vyšetrené a je vyhodnotená ich kvalita a bezpečnosť. Budete tak mať istotu, že prípadná aplikácia príjemcovi neublíži. Potenciál liečby perinatálnymi tkanivami v bunkovej terapii a regeneratívnej medicíne sa vďaka intenzívnemu vedeckému bádaniu každým rokom rozširuje.

Predpokladá sa, že deti, ktorým rodičia nechali pri narodení odobrať a uchovať ich vlastné perinatálne bunky, budú mať v budúcnosti lepší prístup k týmto postupom liečby.

Pozrite sa na jedinečné vlastnosti perinatálnych tkanív a buniek.

Využitie perinatálnych tknív a buniek nie je žiadnou neznámou. Hojivá vlastnosť placenty sa využívala už na začiatku dvaciateho storočia. Napríklad amniová membrána, čo je blanka na povrchu placenty, bola prvýkrát využitá už v roku 1910. Placenty sa v nasledujúcich rokoch bohato využívali k liečbe popálenín a neskôr okolo roku 1940 už aj k liečbe očných poranení. V posledných rokoch sa k tomuto trendu vraciame. O terapeutickom efekte buniek pupočníkovej krvi sa hovorilo už okolo roku 1983, kedy sa začali uskladňovať vzorky pupočníkovej krvi pre vedecké účely. Toto v roku 1988 využil v Paríži Gluckamn a kol., ktorí prvýkrát pupočníkovú krv použili pri transplantácii u dieťaťa trpiacieho Fanconiho anémiou. Darcom krvi bola pacientova sestra. Pacient dodnes žije a je zdravý. Od tej doby veda významne pokročila a pupočníková krv je skúmaná pre svoj potenciál aj pre liečbu iných indikácií ako sú ochorenia krvi.

Významným pokrokom v posledných piatich rokoch je možnosť bankovania (kryokonzervácie) tkaniva pupočníka. Toto je uskladnené hlavne pre obsah mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC) a je skúmané vo viac ako 50 klinických štúdiách.

Aj Slovenské centrum tkanív a buniek je v tomto smere aktívne a v spolupráci s Národným centrum tkanív a buniek v Brne zahájilo vlastný výskum vývoja lieku z tkaniva pupočníka. Národné centrum tkanív a buniek disponuje unikátnou technológiou spracovania. Z kryokonzervovaného tkaniva pupočníka sa dá vyrobiť a zakonzervovať bunkový liek obsahujúci vysoký počet štandardne pripravených, namnožených a overených mezenchymálnych kmeňových buniek. Snahou je pretvoriť pôvodne biologický odpad na potencionálny liek, ktorý bude slúžiť pre liečbu závažných imunitných stavov a pre regeneratívnu medicínu.

Všetky procesy od samotného odberu, transporte, spracovania, dlhodobého skladovania či prípadného výdaja sú starostlivo kontrolované a monitorované nie iba našimi pracovníkmi, ale aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

V priebehu procesu prebieha niekoľkostupňová kontrola. Pupočníková krv a tkanivo pupočníka sú uložené v špeciálnych kryoskladoch, kde je požadovaná teplota nepretržite kontrolovaná v režime 24/7.

Uskladnená krv a/alebo tkanivo patria dieťaťu a môže byť vydané iba na žiadosť lekára.

Zánik a likvidácia Spoločnosti je pomerne komplikovaný proces, ktorého súčasťou je aj ustanovenie právneho nástupcu, ktorý preberá všetky záväzky, práva a povinnosti likvidovanej firmy. Teda v prípade, že by prišlo k zániku našej Spoločnosti, prešli by všetky práva a povinnosti na právneho nástupcu, ktorým zo zákona musí byt tkanivové zariadenie s povolením Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (z. 296/2008Sb., zákon o ľudských tkanivách a bunkách).


Prečo si uložiť pupočníkovú krv alebo tkanivo do banky?

Prečo ešte nie som rozhodnutá

Čo sú perinatálne tkanivá a bunky?

Aký je terapeutický potenciál?

Prečo si uložiť v našej banke?

Náš vedecký tím

Skúsenosti mamičiek a názory odborníkov