Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Čo sú perinatálne tkanivá a bunky

Narodenie dieťaťa je jedinečnou možnosťou získania celej škály tkanív a buniek označovaných ako tkanivá a bunky perinatálne. Jedná sa hlavne o pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka, placentu, chorion a amniovú membránu.


Perinatálne tkanivá a bunky sú:

  • ľahko dosiahnuteľný zdroj kmeňových buniek,

  • získavané už počas narodenia bábätka absolútne bez rizika pre matku a dieta,
  • získavané vo vysokej koncentrácii s možnosťou trvalého zachovania unikátnych vlastností,
  • nezaťažené životným štýlom, stárnutím, vírusmi a vplyvom okolitého prostredia,
  • využívané v odvetviach medicíny označovanej ako regeneratívna medicína a moderná terapia.


Tajomstvo perinatálnych buniek, alebo prečo je dobré ich uchovávať

  • Vaše vlastné perinatálne bunky majú významný liečivý potenciál a ich uložením získate jedinečný zdroj mladých buniek pre potrebu vašej rodiny.

  • Perinatálne tkanivá a bunky sú jedinečné v tom, že sa dajú odobrať absolútne neinvazívne, bez rizika a ich odber a uchovanie je eticky nekonfliktné.
  • Hlavnou výhodou je však to, že perinatálne tkanivá a bunky ešte nezostarli!Prečo vlastne stárneme?

S postupujúcim vekom sa objavujú funkčné aj morfologické zmeny skoro vo všetkých orgánoch a tkanivách. Tieto zmeny majú tiež podklad aj v stárnutí buniek. Príčinou sú takzvané epigenetické procesy, ako napríklad chyby v metylácii DNA. V priebehu života počet negatívnych epigenetických zmien narastá a spoľahlivosť organizmu klesá.

Cicavčie a teda ľudské bunky sú metylované. Pri narodení je metylácia našej DNA pravidelná a môžeme si ju predstaviť ako novú knihu, z ktorej sa dobre číta. Ako stárneme, narastá počet chýb v metyláciách a metylácia sa stáva nepravidelná. Kniha je opotrebovaná, jej stránky sa horšie obracajú a niekedy dokonca chýba celý list.


Čo je kmeňová bunka?

Kmeňová bunka je bunka, ktorá ešte nie je špecializovaná a nepozná svoju úlohu. Táto schopnosť kmeňových buniek za bežných okolností umožňuje telu vytvárať nové bunky a opravovať tak poškodené alebo opotrebované časti tkanív a orgánov. Predstavujú v organizme akúsi univerzálnu zásobu pre prípad opravy.

Kmeňové bunky sú samozrejme aj v organizme dospelého jedinca, pretože je v priebehu života nevyhnutné dopľňať zrelé bunky, ktoré postupne odumierajú alebo sú poškodené. V priebehu života kmeňové bunky stárnu a nedokážu udržiavať krok s každodennými požiadavkami organizmu. Dospelé kmeňové bunky fungujú menej a menej a práve to je príčinou rozvoja známych príznakov starnutia.


Čo je pupočníková krv?


Čo je tkanivo pupočníka?


Čo je placenta a amniová membrána?