K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Tvorba kostí

Titulní strana  /  Oblasti léčby  / Tvorba kostí

Zlomeniny kostí môžu vyústiť k neschopnosti sa po 3-6 mesiacoch normálne zahojiť, hlavne ak sú komplexné, opakované alebo výsledkom choroby. Táto neschopnosť normálneho zahojenia sa bežne vyskytuje u 1 % všetkých zlomenín, ale je disproporcionálne zvýšená u zlomenín dolných častí nôh (19 %) alebo v prípade, že v mieste zlomeniny dochádza k pohybu.

Mezenchymálne kmeňové bunky (MSC) sa nachádzajú v pupočníkovej krvi, v kostnej dreni a v periférnej krvi, a bolo opakovane preukázané, že tieto bunky vykazujú na svojom bunkovom povrchu rovnaké markery ako tie, ktoré sa nachádzajú na bunkách kostí. Vďaka tomu môžu byť indukované k tvorbe buniek s rovnakými vlastnosťami, aké majú bunky kostí.
Klinické testy

Klinický test NCT01206179 sa zameral na použitie MCS pôvodom z kostnej drene k podpore tvorby kostí u fraktúr s poruchou hojenia. Ďalšie štúdia skúma využitie autológnych buniek kostnej drene s biologickou podporou u fraktúr s poruchou hojenia.

Štúdie na zvieratách

U myší bolo preukázané, že pridanie kostného morfogenetického proteínu 2 (BMP-2) k ľudskej pupočníkovej krvi zlepšuje pri takých zraneniach tvorbu kostí. Podľa úvah by toto mohlo byť v blízkej budúcnosti predmetom klinického testu. Porovnanie embryonálnych kmeňových buniek s kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi ukazuje, že tie druhé po zasadení do kostní matice myší vedú k lepšej tvorbe kostí.

Štúdie na ľuďoch

Štúdie s malým rozsahom s deťmi trpiacimi osteogenesis imperfecta dokázala bezpečnosť a efektívnosť MSC pôvodom z kostnej drene.

Zhrnutie

Bol uskutočnený ďalší prieskum pri nápravách zlomenín kostí s poruchou hojenia s použitím kmeňových buniek a biologických podpôr, rovnako ako s použitím darcovských materiálov ako sú kostné štepy.

Súvisiace odkazy