K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Parkinsonova choroba

Titulní strana  /  Oblasti léčby  / Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je způsobena nedostatkem dopaminu v důsledku smrti nervových buněk v mozku. Buňky neustále vysílají signály, což vede k vyšší než normální koncentraci vápníku v buňkách, což pravděpodobně zvyšuje rychlost metabolismu buněk vedoucí k buněčné smrti.

Smrt těchto buněk ovlivňuje motorické funkce svalů a má kumulativní efekt, přičemž vnější projevy se obvykle projeví teprve po ztrátě 70 % nebo více buněk. Nejobvyklejší fyzické komplikace jsou spojeny s dysfágií nebo polykáním. K symptomům patří také emocionální komplikace vznikající v důsledku změny v hormonální rovnováze, poruchy zraku, spánku a mentálních schopností – což vše může vést ke zvýšeným nárokům na péči.

Parkinsonova choroba není fatální, ale snižuje věk dožití a může vést k vážné invaliditě. Čím je osoba při propuknutí Parkinsonovy choroby starší, tím rychlejší je postup nemoci. Podle odhadů u 1 z 20 lidí s Parkinsonovou chorobou je příčina genetická. Obvykle postihuje lidi starší 50 let, ale 1 z 20 postižených je mladší 40 let.

Klinické testy

V dřívější době byl výzkum kmenových buněk u Parkinsonovy choroby omezen na pochopení choroby samé. Nyní však představuje slibnou variantu léčby.

V Kyotu jsou používány indukované pluripotentní kmenové buňky k tvorbě dopaminergických progenitorů. Ty jsou injekčně vpraveny do oblasti mozku zvané putamen, která je spojena s neurální degenerací typickou pro pacienty trpící touto chorobou. Progenitory se vyvinou v neurony a tyto neurony uvolňují nový dopamin.

Přesný mechanismus, kterým by bylo zajištěno, aby se tyto buňky zachovaly a úspěšně se zapojily do mozku, je stále předmětem zkoumání.

Shrnutí

V současnosti není k dispozici žádný lék na tuto chorobu a kmenové buňky vyléčení nenabízejí. Přesto však představují možnost efektivnější léčby, než je ta, která je v současné době k dispozici.

Související odkazy