K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Lupus

Lupus je chronická porucha imunitního systému, která vede k tvorbě příliš mnoha protilátek. To způsobuje zánětlivou reakci, která může ovlivňovat několik orgánů těla.

Má se za to, že lupus by mohl být dědičný, ačkoli za spouštěcí látky jsou pokládány také hormonální aktivita a virové infekce. Není infekční, ani nakažlivý.

Lupus postihuje zejména ženy afro-karibského, čínského a asijského původu s incidencí 50 až 100 postižených na 100 000. Nejčastěji je spojován s hormonálními změnami, jako je těhotenství, menopauza a puberta. Většina postižených lupusem je neschopna pracovat na plný úvazek nebo je pokládána za invalidní. Pacientů s lupusem přitom rok od roku přibývá a stejně tak rostou i náklady na péči o ně. Zatímco v roce 2013 evidovala VZP celkem 4 274 nemocných a za péči o ně zaplatila přes 42 milionů, v roce 2014 už to bylo 4 339 klientů a náklady přesáhly 47,6 milionu.

Klinické testy

Současná léčba je zaměřená na snížení počtu protilátek a symptomatickou úlevu od bolesti spojené s chorobou.

Nedávný klinický test provedený v Číně nicméně naznačuje, že kmenové buňky mohou dramaticky zlepšit kvalitu života osob postižených lupusem. 16 pacientům byly podány infuse kmenových buněk z pupeční šňůry, které způsobily výrazný pokles aktivity nemoci po třech měsících. U šesti pacientů se také zlepšil stav souvisejícího poškození ledvin.

Současná práce zkoumající imuno-modulační efekt MCS buněk v těle – zejména u modelů pro-zánětlivých chorob – vykazuje slibné výsledky vedoucí k efektivnější léčbě.

Studie na pacientech

Byla provedena studie na pacientech s použitím alogenních MCS buněk u čtyř postižených. V následujících 12 až 18 měsících se objevily důkazy o remisi onemocnění, projevující se zlepšením sérologických markerů a renálních funkcí.

Shrnutí

Použití pupečníkové krve, kostní dřeně a kmenových buněk pocházejících z periferní krve nebo hematopoetických linií bylo prokázáno jako účinné, ale stále je třeba potvrdit následnou a dlouhodobou progresi.

Související odkazy