K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Hypoxicko-ischemická encefalopatia

Titulní strana  /  Oblasti léčby  /  Hypoxicko-ischemická encefalopatia

Hypoxicko-ischemická encefalopatia (HIE) je klinicko-patologická jednotka, ktorá vzniká v dôsledku difúzneho hypoxicko-ischemického postihnutia centrálneho nervového systému u nedonosených novorodencov. Najčastejšou príčinou je perinatálna asfyxia. U nedonosených novorodencov sa za týchto podmienok vyvíja periventrikulárna leukomalácia. 

Rozsah poškodenia centrálneho nervového systému závisí od závažnosti HIE. Pri ťažkých formách HIE sa uvádza úmrtnosť 25-50 %. K úmrtiu zvyčajne dochádza počas prvého týždňa života v dôsledku multiorgánového zlyhania. Približne 80 % detí s ťažkou formou HIE, ktoré prežijú, má závažné komplikácie vrátane mozgovej obrny, psychomotorickej retardácie, hluchoty, slepoty, epilepsie. Následky HIE možno v indikovaných prípadoch zmierniť kontrolovanou hypotermiou, hyperbarickou liečbou a experimentálne možno použiť vlastnú pupočníkovú krv dieťaťa, ak bola zachovaná pri pôrode.

Experimentálna liečba a klinické skúšky

Pozitívne účinky bunkovej terapie pri hypoxicko-ischemickej encefalopatii (jedna z Honzíkových diagnóz) opísali vedecké tímy v mnohých odborných článkoch. Napríklad v roku 2017 bola v prestížnom časopise Pediatric Research uverejnená štúdia o použití bunkovej terapie pri hypoxicko-ischemickej encefalopatii novorodencov, ktorá nastoľuje otázku vytvorenia nových protokolov na prevenciu ischemického poškodenia mozgu.

Môžeme sa oprieť aj o štúdie Dr. Joanne Kurtzberg z Duke University, ako aj Yoshiaki Sato (Nagoya University Hospital, Nagoya) a Masahiro Tsuji (Kyoto Women's University, Kyoto, Japonsko) a už spomínaný pediatrický výskum, resp. ďalšie pediatrické výskumy publikované Pedrom M. Pimentel-Coelho, Paulo H. Rosado-de-Castro, Lea M. Barbosa da Fonseca a Rosalia Mendez-Otero (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazília), ako aj napríklad kazuistika A. Jensen a E. Hamelmann (Ruhr-University Bochum, Nemecko).

Použitie súrodeneckej krvi na liečbu hypoxie

Boli zaznamenané aj prípady, keď sa pupočníková krv súrodencov použila na liečbu kómy po utopení. Ani nie trojročná Sofia sa takmer utopila, keď sa pod ňou prelomil ľad. Stav dievčatka bol vyhodnotený ako kritický. Diagnóza: hypoxicko-ischemické poškodenie CNS, decerebrálna rigidita. Sama si nezachovala vlastnú pupočníkovú krv, ale v tom čase bola jej matka tehotná a čakala druhé dievčatko. Lekári jej odporučili, aby na liečbu použila svoju pupočníkovú krv. Našťastie bola krv kompatibilná a po prvej transfúzii sa všetko začalo obracať k lepšiemu. Kŕče a neurologické deficity zmizli a po dvoch mesiacoch začala Sophie sama prehĺtať.

Okrem liečby pupočníkovou krvou Sofia pravidelne podstupovala rôzne rehabilitačné programy. Jej matka si však myslí, že práve pupočníková krv pôsobila ako elixír života a naštartovala Sofiino telo k regenerácii. "Kmeňové bunky pupočníkovej krvi sú ako inteligentný lekár, keď sa dostanú do tela, putujú tam, kde sú potrebné na liečbu." Dnes je desať rokov po liečbe a Sofie chodí do ôsmej triedy. Na začiatku liečby bola úplne ochrnuté dieťa a po niekoľkých rokoch liečby je z nej šťastné dievčatko. Stále má problémy s rečou a matematikou, ale chodí do školy a komunikuje s ostatnými deťmi.

Príklady odborných publikácií - pupočníková krv

01
Klinická štúdia
Novorodenecká hypoxicko-ischemická encefalopatia. Štúdia bezpečnosti a uskutočniteľnosti liečby autológnymi kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi (NEOSTEM).
02
Výskum
Testovanie pupočníkovej krvi ako prevencia detskej leukémie.