K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Autismus

Titulní strana  /  Oblasti léčby  /  Autismus

Autismus je spektrální porucha, u které je známo, že je způsobena určitými genetickými faktory zapojenými do rozvoje mozku a prostředím během raného života.

U chlapců se vyskytuje častěji než u dívek a jeho projevy a symptomy se objevují od 2 až 3 let věku. Ovlivňuje lidské komunikační dovednosti, zájmy a chování.

Na světě žije přes 60 milionů lidí postižených autismem – to je desetinásobek proti stavu na začátku tisíciletí. Jen v USA vzrostl za posledních 7 let počet nemocných o čtvrtinu. Na 50 zdravých dětí připadá jedno autistické dítě. V Evropě se uvádí poměr autistických ke zdravým dětem jako 1:106. To je víc, než u dětského diabetu nebo onkologických onemocnění. Víc než 80 % všech autistických dětí jsou invalidé, kteří se neobejdou bez neustálé celodenní péče.

V Česku může být podle odhadů založených na počtu obyvatel a zkušenostech z ciziny až 200 tisíc lidí s různě závažnými poruchami autistického spektra. Přesná čísla nejsou, pojišťovny evidují za čtyři roky nárůst o tisíc, školy o desetitisíce.

Čísla Londýnské ekonomické školy ukazují, že celoživotní náklady na osobu s kombinací autismu a duševního onemocnění žijící ve Velké Británii jsou 1,23 milionů liber (36,4 milionů korun), na osobu pouze s autismem pak 800 000 liber (23,6 milionů korun). V Česku se čísla příliš neliší a pravidelné roční náklady se odhadují mezi 600 až 700 tisíci korunami. Pokud dítě dostane diagnózu ve dvou letech, jen do 18 let zaplatí rodiče přes 10 milionů korun.

Klinické testy

V současnosti neexistuje na autismus žádný lék. Sutter Neuroscience Institute v Sacramentu v Kalifornii udělal v rámci hodnocení studii s menším rozsahem založenou na předpokladu, že autismus je spojen s dysfunkcí imunitního systému, která může zpozdit – nebo poškodit – nervový systém.

Podle výzkumných pracovníků došlo ke zlepšení společenských i jazykových dovedností dětí poté, co kmenové buňky ovlivnily zánětlivé reakce v mozku.

Podle další studie pupečníkové krve provedeného na Duke University v Severní Karolíně došlo k „významným zlepšením“ u slovní zásoby pacientů, jejich sociálně komunikačních dovedností a při sledování pohybu očí.

Shrnutí

Kmenové buňky z pupečníkové krve mohou být a také již byly použity k úspěšnému léčení a zlepšení symptomů autistických dětí. K poznání úrovní zlepšení, kterých lze dosáhnout, je potřeba dalších dat.

Související odkazy