Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@sctb.sk

Náš vedecký tím

MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.

vedúci oddelenia Research and Developement


Vzdelanie získal na Ternopilskej štátnej lekárskej univerzite, v štúdiu pokračoval na 2. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a Ústave experimentálnej medicíny Českej Akadémie Vied. Svoju doktorskú prácu obhájil v roku 2012 a získal titul Ph.D. v neurovedách.

Výskum doktora Forostyaka je zameraný na oblasť regeneračnej a transplantačnej medicíny so zameraním na hodnotenie regeneračného potenciálu kmeňových buniek, v súčasnosti hlavne na mezenchymálne bunky z tkaniva pupočníka.

Ing. Stanislava Košková

vedúci oddelenia Modernej terapie a bunkových transplantátov


Vzdelanie získala na Mendelovej univerzite v Brne.
Od roku 2003 sa zaoberá problematikou kmeňových buniek a ich izoláciou z rôznych typov tkanív. Podieľa sa na izolácii, kultivácii a cielenej diferenciácii ľudských embryonálnych a mezenchymálnych kmeňových buniek.
Je spoluautorkou niekoľkých vedeckých publikácií.
Zaoberá sa vývojom, klinickým hodnotením a výrobou liečivých prípravkov Modernej terapie.

Ing. Zuzana Šalomounová

product manager pro perinatálne tkanivá a bunky


Vzdelanie získala na Mendelovej univerzite v Brne.
Od roku 2010 sa zaoberá problematikou ľudských buniek, od roku 2012 sa venuje oblasti kryokonzervácii pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka a následnému využitiu perinatálnych tkanív.
V rámci svojej činnosti v NCTB sa podieľala na vývoji technológií spracovania perinatálnych tkanív.
Aktívne sa podieľa na informovanosti a edukácii laickej a odbornej verejnosti o pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka.

Mgr. Marie Vaškůjová

laboratórna specialistka oddelenia Modernej terápie a bunkových transplantátov


Vzdelanie získala na Masarykovej univerzite v Brne v odbore Biochémia.
Problematikou ľudských tkanív a buniek a spracovaním pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka sa zaoberá od roku 2015.
Podieľa sa na zlepšovaní procesov spracovania a kryokonzervácie perinatálnych tkanív, robí procesné validácie a kontroly kvality.