Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Tvorba kostí

OCHORENIE/PORANENIE KOSTÍ | KOSTNÁ DREŇ

Zlomeniny kostí môžu vyústiť k neschopnosti sa po 3-6 mesiacoch normálne zahojiť, hlavne ak sú komplexné, opakované alebo výsledkom choroby. Táto neschopnosť normálneho zahojenia sa bežne vyskytuje u 1 % všetkých zlomenín, ale je disproporcionálne zvýšená u zlomenín dolných častí nôh (19 %) alebo v prípade, že v mieste zlomeniny dochádza k pohybu.

Mezenchymálne kmeňové bunky (MSC) sa nachádzajú v pupočníkovej krvi, v kostnej dreni a v periférnej krvi, a bolo opakovane preukázané, že tieto bunky vykazujú na svojom bunkovom povrchu rovnaké markery ako tie, ktoré sa nachádzajú na bunkách kostí. Vďaka tomu môžu byť indukované k tvorbe buniek s rovnakými vlastnosťami, aké majú bunky kostí.

Klinické testy

Klinický test NCT01206179 sa zameral na použitie MCS pôvodom z kostnej drene k podpore tvorby kostí u fraktúr s poruchou hojenia. Ďalšie štúdia skúma využitie autológnych buniek kostnej drene s biologickou podporou u fraktúr s poruchou hojenia.

Štúdie na zvieratách

U myší bolo preukázané, že pridanie kostného morfogenetického proteínu 2 (BMP-2) k ľudskej pupočníkovej krvi zlepšuje pri takých zraneniach tvorbu kostí. Podľa úvah by toto mohlo byť v blízkej budúcnosti predmetom klinického testu. Porovnanie embryonálnych kmeňových buniek s kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi ukazuje, že tie druhé po zasadení do kostní matice myší vedú k lepšej tvorbe kostí.

Štúdie na ľuďoch

Štúdie s malým rozsahom s deťmi trpiacimi osteogenesis imperfecta dokázala bezpečnosť a efektívnosť MSC pôvodom z kostnej drene.

Zhrnutie

Bol uskutočnený ďalší prieskum pri nápravách zlomenín kostí s poruchou hojenia s použitím kmeňových buniek a biologických podpôr, rovnako ako s použitím darcovských materiálov ako sú kostné štepy.

Súvisiace odkazy


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17451370
J Bone Miner Res. 2007 Aug;22(8):1224-33. Bone healing and migration of cord blood-derived stem cells into a critical size femoral defect after xenotransplantation. Jäger M, Degistirici O, Knipper A, Fischer J, Sager M, Krauspe R.

http://www.patient.co.uk/doctor/Complications-From-Fractures.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19609878
J Biomed Mater Res A. 2010 May;93(2):666-72. Enhancement of in vivo bone regeneration efficacy of osteogenically undifferentiated human cord blood mesenchymal stem cells. Kang JM, Kang SW, La WG, Yang YS, Kim BS.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23124706
Clin Exp Med. 2012 Nov 3. [E-publikace vyšla dříve než tištěná]
Therapeutic application of mesenchymal stem cells in bone and joint diseases.Liu Y, Wu J, Zhu Y, Han J.

http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/ten.tea.2009.0546
August 2010, 16(8): 2475-2483. doi:10.1089/ten.tea.2009.0546. Tissue Engineering Part A. Jörg Handschel, Christian Naujoks, Fabian Langenbach, Karin Berr, Rita A. Depprich, Michelle A. Ommerborn, Norbert R. Kübler, Matthias Brinkmann, Gesine Kögler, and Ulrich Meyer.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10086387
Nat Med. 1999 Apr;5(3):309-13. Transplantability and therapeutic effects of bone marrow-derived mesenchymal cells in children with osteogenesis imperfecta. Horwitz EM, Prockop DJ, Fitzpatrick LA, Koo WW, Gordon PL, Neel M, Sussman M, Orchard P, Marx JC, Pyeritz RE, Brenner MK.

http://www.hsj.co.uk/acute-care/bone-fracture-hospital-admission-data-revealed/5019170.article