Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Roztrúsená skleróza

NEUROLOGICKÉ | PUPOČNÍKOVÁ KRV

Roztrúsená skleróza (RS) je autoimunitnou odpoveďou, ktorá ničí myelínové pošvy chrániace mozgové a miechové nervy. Výsledné poškodenie nervov vedie k narušeniu zmyslového vnímania a k neschopnosti kontrolovať svalstvo.

Ide o progresívne ochorenie, a tak môžu byť následky RS čiastočná paralýza spojená s komplikáciami pri komunikácií a príjme potravy – to všetko negatívne ovplyvňuje pacientovu kvalitu života. Súčasné výskumy naznačujú ako príčinu možné genetické predispozície spojené so spúšťajúcimi faktormi v životnom prostredí.

RS postihuje priblyžne 1 z 1000 ľudí, pričom výskyt v rodine túto pravdepodobnosť ešte zvyšuje na 1 ku 50. Môže byť spojená s ďalšími ochoreniami a poruchami, ako sú cukrovka 1. typu, leukodystrofia a osteoporóza.

Odhaduje sa, že na Slovensku žije až 8 tisíc ľudí so sclerosis multiplex. Mnohí z nich však ani netušia, že sa boria s príznakmi tejto choroby.

Klinické testy

V súčasnosti existuje 193 klinických testov skúmajúcich využitie kmeňových buniek v liečbe RS.

Nedávna medzinárodná štúdia naznačila, že kmeňové bunky môžu RS zastaviť. Lekári pomocou chemoterapie vyradili z chodu pacientov imunitný systém a potom ho znova vybudovali pomocou transplantátov kmeňových buniek. Pri teste na 50 ľuďoch sa transplantácia nepodarila len u 6 % pacientov.

Obdobná predbežná štúdia zverejnená v Zborníku Americkej lekárskej asociácie (Journal of American Medical Association) použila k nahradeniu pacientovho imunitného  systému hematopoetické kmeňové bunky. Výsledky ukázali, že u 80 % pacientov nedochádzalo k ďalšiemu zhoršovaniu symptómov.

Zhrnutie

V súčasnej dobe na RS neexistuje liek a existujúce výsledky práce s kmeňovými bunkami naznačujú, že MSC môžu prípadne ponúknuť alternatívnu možnosť liečby, ktorá môže ochorenie zastaviť alebo zvrátiť.

 

Súvisiace odkazy


http://www.msrc.co.uk/index.cfm/fuseaction/show/pageid/746

http://www.nhs.uk/conditions/Multiple-sclerosis/Pages/Introduction.aspx

http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/10930/46699/46699.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1590518
Blood. 2005 Sep 1;106(5):1755-61. Epub 2005 May 19. Mesenchymal stem cells ameliorate experimental autoimmune encephalomyelitis inducing T-cell anergy. Zappia E., Casazza S., Pedemonte E., Benvenuto F., Bonanni I., Gerdoni E., Giunti D., Ceravolo A., Cazzanti F., Frassoni F., Mancardi G., Uccelli A.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21683930
Lancet Neurol. 2011 Jul;10(7):649-56. Mesenchymal stem cells for the treatment of multiple sclerosis and other neurological diseases. Uccelli A., Laroni A., Freedman M.S.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15904921
Exp Neurol. 2005 Sep;195(1):16-26. Human bone marrow stromal cell treatment improves neurological functional recovery in EAE mice. Zhang J., Li Y., Chen J., Cui Y., Lu M., Elias S.B., Mitchell J.B., Hammill L., Vanguri P., Chopp M.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18541795
Arch Neurol. 2008 Jun;65(6):753-61. Neuroprotection and immunomodulation with mesenchymal stem cells in chronic experimental autoimmune encephalomyelitis. Kassis I., Grigoriadis N., Gowda-Kurkalli B., Mizrachi-Kol R., Ben-Hur T., Slavin S., Abramsky O., Karussis D.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22610068
Nat Neurosci. 2012 Jun;15(6):862-70. Hepatocyte growth factor mediates mesenchymal stem cell-induced recovery in multiple sclerosis models. Bai L., Lennon D.P., Caplan A.I., DeChant A., Hecker J., Kranso J., Zaremba A., Miller R.H.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16123384
Stem Cells. 2006 Feb;24(2):386-98. Role for interferon- gamma in the immunomodulatory activity of human bone marrow mesenchymal stem cells. Krampera M., Cosmi L., Angeli R., Pasini A., Liotta F., Andreini A., Santarlasci V., Mazzinghi B., Pizzolo G., Vinante .F., Romagnani P., Maggi E., Romagnani S., Annunziato F.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22236384
Lancet Neurol. 2012 Feb;11(2):150-6. Autologous mesenchymal stem cells for the treatment of secondary progressive multiple sclerosis: an open-label phase 2a proof-of-concept study. Connick P., Kolappan M., Crawley C., Webber D.J., Patani R., Michell A.W., Du M.Q., Luan S.L., Altmann D.R., Thompson A.J., Compston A., Scott M.A., Miller D.H., Chandran S.