Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Reakcia štepu proti hostiteľovi

AUTOIMUNITNÉ/ZÁPALOVÉ| PUPOČNÍKOVÁ KRV

K reakcií štepu proti hostiteľovi (GVHD) dochádza, keď je transplantát ľudského tkaniva, ako je napríklad krv alebo orgány darcu napadnutý hostiteľovým imunitným systémom.

Výsledok môže byť chronický, akútny alebo dokonca fatálny. U 20 % až 80 % pacientov, ktorí podstúpili transplantáciu od darcu, sa objaví určitý stupeň reakce štepu proti hostiteľovi, ktorý sa typicky objavuje 21 až 25 dní po transplantácií. V akútnych prípadoch ide o 26 % až 34 % pre plne zodpovedajúce štepy a 42 % až 52 % pre čiastočne zodpovedajúce štepy. U chronických prípadov ide o približne 30 % pre plne zodpovedajúce štepy a 60 % až 70 % pre čiastočne zodpovedajúce štepy.

Klinické testy

Existuje tiež drobná publikovaná štúdia, ktorá sa zameriava na ko-transplantáciu mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC) s hematopoetickými bunkami darcu, ktoré vykázali určitý prospešný efekt, ale dávka a zaobchádzanie s MCS boli označené ako kritické parametre. Transplantáty pupočníkovej krvi sú význačné tým, že je s nimi spojené len veľmi malé riziko reakcie štepu proti hostiteľovi. Dôvodom je to, že kmeňové bunky z pupočníkovej krvi geneticky dokonale zodpovedajú darcovi.

Štúdie na pacientoch

MSC sú v súčasnosti zvažované pre liečbu chronického GVHD. Štúdie na 19 pacientoch preukázala u 14 pacientov úplne alebo čiastočne remisiu bez vedľajších účinkov, pričom 5 z týchto pacientov mohlo ukončiť imunosupresívnu liečbu.

Zhrnutie

Prvotné výsledky pri použití MSC buniek sa ukazujú sľubne a k ďalšiemu objasneniu je v plánu ďalší výskum.

 

Súvisiace odkazy


http://www.patient.co.uk/doctor/graft-vs-host-disease

http://www.nhs.uk/ipgmedia/national/Cancer%20Research%20UK/Assets/AboutGVHDgraftversushostdiseaseCRUK4pages.pdf

http://marrow.org/Patient/You_and_Survivorship/Treating_Complications/GVHD/What_Causes_GVHD.aspx

http://www.nature.com/bmt/journal/v46/n2/full/bmt2010275a.html
Bone Marrow Transplantation (2011) 46, 163–164; doi:10.1038/bmt.2010.275. Mesenchymal stromal cells as treatment for chronic GVHD. O Ringden and A Keating.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20818445
Bone Marrow Transplant. 2010 Dec; 45(12): 1732-40. Mesenchymal stem cell as salvage treatment for refractory chronic GVHD. Weng JY, Du X, Geng SX, Peng YW, Wang Z, Lu ZS, Wu SJ, Luo CW, Guo R, Ling W, Deng CX, Liao PJ, Xiang AP.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18185520
Leukemia. 2008 Apr;22(3):593-9. doi: 10.1038/ sj.leu.2405090. The correlation between cotransplantation of mesenchymal stem cells and higher recurrence rate in hematologic malignancy patients: outcome of a pilot clinical study. Ning H, Yang F, Jiang M, Hu L, Feng K, Zhang J, Yu Z, Li B, Xu C, Li Y, Wang J, Hu J, Lou X, Chen H.