Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Poranenie mozgu

KLINICKÉ VÝSLEDKY:

Poranenie mozgu znižuje alebo obmedzuje zásobovanie mozgu krvou, a preto aj kyslíkom, čo vedie k odumretiu mozgového tkaniva. Následky môžu byť vážne, celoživotné alebo i fatálne. Podľa súčasných údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) utrpí každý rok 54 až 60 miliónov ľudí po celom svete traumatické poranenie mozgu. 2,2 až 3,6 milióna z týchto zranení je stredných až ťažkých.

Poranenia hlavy sú hlavnou príčinou smrti a trvalých zdravotných následkov v skupine detí a mladých dospelých. Na Slovensku tvorili v roku 2007 vo vekovej skupine pod 19 rokov 39% všetkých úrazov vyžadujúcich hospitalizáciu, u starších to bolo približne 25%.

Príčinou 50 % všetkých poranení mozgu sú dopravné nehody a najväčšou skupinou pacientov sú mladí muži medzi dvadsiatym piatym a tridsiatym piatym rokom veku. Na druhú stranu pacienti starší 65 rokov najčastejšie utrpí poranenie mozgu následkom pádu. Poranenie mozgu môže byt tiež spojené s pôrodmi, kde sa frekvencia jeho výskytu pohybuje medzi 1,7 až 3 prípadmi na 1000 živo narodených detí.

Klinické testy

V súčasnosti existuje 34 klinických testov skúmajúcich využitie pupočníkovej krvi pri liečbe poranení mozgu, a 55 skúmajúcich použitie kmeňových buniek.

Niektoré sa zameriavajú na použitie alogénnej pupočníkovej krvi, čím sa rieši skutočnosť, že len veľmi málo deťom je pri pôrode odobraná a uchovaná ich vlastná pupočníková krv. Jedna štúdia skúma možné zmeny proteínov, ktoré sa vyskytujú pri poškodení mozgu, s cieľom pochopiť mechanizmy a následne aj povahu poškodenia. Táto štúdia ale ešte nezverejnila výsledky.

Výskum stále častejšie naznačuje, že kmeňové bunky z pupočníkovej krvi majú schopnosť preniknúť ochrannými bariérami mozgu. Akonáhle sa do mozgu dostanú, zdá sa, že urýchľujú hojenie vďaka svojim protizápalovým vlastnostiam, rastovým faktorom a urýchľovačom krvného obehu. Mieria priamo do poškodenej oblasti a tam pracujú na zlepšení krvného zásobovania a opätovnom raste krvných ciev.

Lund University vyvinula mechanizmus pre tvorbu mozgových buniek v laboratóriu. To nám pomohlo pochopiť, ako sa z kmeňových buniek tvoria bunky mozgové.

Štúdie na zvieratách

Zmienené klinické testy sú založené na silných dátach získaných na zvieracích modeloch, pri ktorých intravenózne transfúzie pupočníkovej krvi u krýs spôsobujú významné zlepšenie pohybových a neurologických schopností. Táto štúdia tiež preukázala, že bunky migrujú do poranenej oblasti, a že produkujú špecifické neurologické markery. Ukázalo sa, že sa bunky integrujú do siete ciev v mieste zranenia.

Zhrnutie

Výskum poranení mozgu má mnoho spoločného s výskumom mŕtvice, pretože v oboch prípadoch dochádza k nedostatku kyslíka v mozgu, čo vyústi v jeho poškodenie. Táto oblasť je rozsiahlo financovaná a prác na ňu zameraných je mnoho, čo by do budúcna mohlo znamenať dobré výsledky.

 

 

Súvisiace odkazy


http://www.ukabif.org.uk/information/data

http://www.ukabif.org.uk/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=support

https://www.headway.org.uk/key-facts-and-statistics.aspx

http://clinicaltrials.gov/ct2results?term=cord+blood+brain+injury&Search=Search

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12075993
Cell Transplant. 2002;11(3):275-81. Intravenous administration of human umbilical cord blood reduces neurological deficit in the rat after traumatic brain injury. Lu D., Sanberg P.R., Mahmood A., Li Y., Wang L., Sanchez- Ramos J., Chopp M..

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22964590
Bone Marrow Transplant. 2012 Sep 10. doi: 10.1038/bmt.2012.169. Rescuing the neonatal brain from hypoxic injury with autologous cord blood. Liao Y., Cotten M., Tan S., Kurtzberg J., Cairo M.S.

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/05/120524092220.htm