Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Parkinsonova choroba

NEUROLOGICKÉ | PUPOČNÍKOVÁ KRV, KOSTNÁ DREŇ, TUKOVÉ TKANIVO

Parkinsonova choroba je spôsobená nedostatkom dopamínu v dôsledku smrti nervových buniek v mozgu. Bunky neustále vysielajú signály, čo vedie k vyššej než normálnej koncentrácií vápnika v bunkách, čo pravdepodobne zvyšuje rýchlosť metabolizmu buniek vedúci k bunkovej smrti.

Smrť týchto buniek ovplyvňuje motorické funkcie svalov a má kumulatívny efekt, pričom vonkajšie prejavy sa obvykle prejavia až po strate 70 % alebo aj viac buniek. Najobvyklejšie fyzické komplikácie sú spojené s dysfágiou alebo prehĺtaním. K symptómom patria tiež emocionálne komplikácie vznikajúce v dôsledku zmeny v hormonálnej rovnováhe, poruchy zraku, spánku a mentálnych schopností – čo všetko môže viesť k zvýšeným nárokom na starostlivosť.

Parkinsonova choroba nie je fatálna, ale snižuje vek dožitia a môže viesť k vážnej invalidite. Čím je osoba pri prepuknutí Parkinsonovej choroby staršia, tým rýchlejší je postup ochorenia. Podľa odhadov u 1 z 20 ľudí s Parkinsonovou chorobou je príčina genetická. Obvykle postihuje ľudí starších ako 50 rokov, ale 1 z 20 postihnutých je mladší ako 40 rokov.

Klinické testy

V minulosti bol výskum kmeňových buniek u Parkinsonovej choroby obmedzený na pochopenie choroby samotnej. Teraz však predstavuje sľubnú variantu liečby.

V Kyótu sú používané indukované pluripotentné kmeňové bunky k tvorbe dopamínergických progenitorov. Tie sú injekčne vpravené do oblasti mozgu zvanej putamen, ktorá je spojená s neurálnou degeneráciou typickou pre pacientou trpiacou touto chorobou. Progenitory sa vyvinú v neuróny a tieto neuróny uvoľňujú nový dopamín.

Presný mechanizmus, ktorým by bolo zaistené, aby sa tieto bunky zachovali a úspešne sa zapojili do mozgu, je stále predmetom výskumu.

Zhrnutie

V súčasnosti nie je k dispozícií žiadny liek na túto chorobu a kmeňové bunky vyliečenie neponúkajú. Napriek tomu však predstavujú možnosť efektívnejšej liečby, než je tá, ktorá je v súčasnej dobe k dispozícií.

 

Súvisiace odkazy


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21235405
J Med Econ. 2011;14(1):130-9. The economic burden of advanced Parkinson’s disease: an analysis of a UK patient dataset. Findley LJ, Wood E, Lowin J, Roeder C, Bergman A, Schifflers M.

http://www.nhs.uk/conditions/Parkinsons-disease/Pages/Introduction.aspx

http://www.parkinsons.org.uk/research/current_research/life_with_parkinsons.aspx

http://www.epda.eu.com/en/resources/publications-and-web-database/?entryid2=1759&p=2&char=I
European Neurological Review Supplement – Volume 3, Issue 2 2008 Supplement: III International Forum on Advanced Parkinson’s Disease.

http://www.neurology-apd.com/files/article_pdfs/Dodel.pdf
The Economic Burden of Parkinson’s Disease a report by Richard Dodel, Jens-Peter Reese, Monika Balzer and Wolfgang H Oertel.

http://www.eurostemcell.org/factsheet/parkinsons-disease-how-could-stem-cells-help