Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Opravy miechy

NEUROLOGICKÉ | PUPOČNÍKOVÁ KRV

V ľudskej chrbtici je odhadom asi 13 500 000 neurónov s 31 pármi nervov pokrývajúcich 70 cm chrbtice. Samotná miecha o dĺžke 43 až 45 cm (v závislosti na pohlavia) má 318 krčných segmentov.

Poranenie akejkoľvek jej časti môže spôsobiť obmedzenie pohyblivosti a narušenie normálnych telových funkcií. Tuzemské štatistiky k dispozícií nemáme, ale napríklad v USA sa náklady na liečbu pacientov s poranením miechy počítajú na 10 miliárd dolárov za rok. Vo Veľkej Británií je každý rok vynaložených za starostlivosť o ľudí s poranením chrbtice 500 miliónov libier. Podľa českej databázy pacientov s poranením miechy má približne 45 % jedincov poranenie na úrovni krčnej miechy, priblyžne 40 % na úrovni hrudnej miechy a približne 15 % v lumbálnej oblasti.

Za viac než 78 % poranení chrbtice sú zodpovedné pády a dopravné nehody. Vekový rozsah postihnutých bol historicky tvorený predovšetkým mužmi vo veku od 15 do 40 rokov, ale teraz sa vychyľuje smerom ku starším ľuďom. To môže byť spôsobené jednak vyššou šancou na prežitie po nehodách, jednak rozdielmi v ohlásených zraneniach.

Vzhľadom k veku, v ktorom k nehodám dochádza, je ich morbidita a ekonomický dopad značný. Viac než 21 % postihnutých nie je schopných vrátiť sa do svojho domova a vyžadujú ústavnú starostlivosť. Iba 1 % ľudí postihnutých úrazom chrbtice sa neurologicky úplne uzdraví.

Klinické testy

Klinické testy sa zameriavajú na tri hlavné postupy; prvý je premostením poranenia tak, aby sa axóny, ktoré sú súčasťou nervových buniek, mohli zregenerovať; druhým je nahradenie strateného myelínu, čo je proteín, ktorý pomáha prenášať impulzy nervovej bunky; a tretím je ochrana miechy po zranení pred ďalším poškodením.

Existuje 31 klinických testov s použitím mezenchymálnych kmeňových buniek k liečbe poranení miechy. Je tu nádej, že by mohli prispieť k opätovnému prepojeniu spojov v nervovom systéme.

K dnešnému dňu liečba jednotlivých pacientov preukázala úspech pri opravách poranení tkaniva na špecifických miestach s použitím pupočníkovej krvi alebo hematopoetických kmeňových buniek pôvodom z kostnej drene. Účinnosť liečby u týchto jednotlivých príkladov nesmerovala k vyliečeniu, ale k podpore neurologického prenosu do tkaniva, ktoré bola predtým necitlivé, alebo nepohyblivé.. U niektorých klinických štúdií alebo štúdií na zvieratách bolo preukázané, že čím kratší čas ubehne medzi zranením a liečbou, tím lepší je výsledok.

 

 

Súvisiace odkazy


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16162459
Cytotherapy. 2005;7(4):368-73. A 37-year-old spinal cord-injured female patient, transplanted of multipotent stem cells from human UC blood, with improved sensory perception and mobility, both functionally and morphologically: a case study. Kang K.S., Kim S.W., Oh Y.H., Yu J.W., Kim K.Y., Park H.K., Song C.H., Han H.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12857368
J Hematother Stem Cell Res. 2003 Jun;12(3):271-8. Human umbilical cord blood stem cells infusion in spinal cord injury: engraftment and beneficial influence on behavior. Saporta S., Kim J.J., Willing A.E., Fu E.S., Davis C.D., Sanberg P.R.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16010451
Acta Neurochir (Wien). 2005 Sep;147(9):985-92; discussion 992. Epub 2005 Jul 11. Functional recovery after human umbilical cord blood cell transplantation with brain-derived neutrophic factor into the spinal cord injured rat. Kuh S.U., Cho Y.E., Yoon D.H., Kim K.N., Ha Y.

http://www.csnn.eu/ceska-slovenska-neurologie-clanek/experimentalni-lecba-poraneni-michy-52732?
Experimentálna liečba poranenie míiechy