Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Mŕtvica

NEUROLOGICKÉ | PUPOČNÍKOVÁ KRV

Existujú dve základné príčiny mŕtvice – krvácanie do mozgu a zrazenina v artérii, ktorá mozog zásobuje krvou. Dôsledkom oboch je zastavenie zásobovania mozgového tkaniva kyslíkom.

Najúčinnejší a najobvyklejší spôsob liečby je prevencia vrátane liekov a zmien životného štýlu vedúcich ku zníženiu rizikových faktorov spojovaných s mŕtvicou.

Hoci postihuje väčšinou starších ľudí, ktorí už majú iné chronické ochorenie, týka sa aj mladých. V roku 2017 utrpelo mozgovú mŕtvicu 352 ľudí vo veku 20 – 44 rokov (3 % z celkového počtu pacientov), čo je o 66 viac ako v roku 2016. Počty však rastú vo všetkých vekových kategóriách. Kým napríklad v roku 2007, kedy bol založený register CMP, v ňom bolo zaznamenaných 7 420 pacientov s CMP, v roku 2017 to bolo už 11 556.

Po celom svete žije približne 80 miliónov ľudí, ktorí prekonali mŕtvicu, a viac ako 50 miliónov ľudí, ktorí prežili, trpia určitou formou trvalého zdravotného postihnutia. Vek väčšiny postihnutých presahuje 65 rokov a mŕtvica je tretia najčastejšia príčina smrti a najčastejšia príčina invalidity. Vážnosť postihnutia sa líši a závisí na rozsahu poškodenia, ktoré mozog utrpel.


V EU sa teraz vynakladá na liečbu mŕtvice asi 30 miliárd eur ročne. K výdavkom je potrebné pripočítať i nepriame náklady – stratu produktivity, sociálne dávky či invalidné dôchodky.

Klinické testy

Vedci z Duke University v Severnej Karolíne testujú účinok pupočníkovej krvi na osoby, ktoré utrpeli v dospelom veku ischemickú mŕtvicu. 1000 pacientov medzi 18. až 90. rokom v priebehu 3-10 dní od mŕtvice podstúpi transfúzie. Obmedzené skoré výsledky ukazujú, že sa pacientom zlepšili motorické funkcie i schopnosti hovoriť.

Štúdia Fakulty medicíny v Stanford University z roku 2016 predtým skúmala dopady injekcií kmeňových buniek do mozgu. Všetci pacienti hlásili zlepšenie motorických funkcií, a niektorí potom boli dokonca schopní znovu rozprávať a chodiť.

Zhrnutie

Pre pacientov, ktorí v dospelosti utrpeli mŕtvicu, sa liečebné metódy s využitím pupočníkovej krvi, zdajú sľubné. Bolo preukázané, že mezenchymálne kmeňové bunky pomáhajú zotaveniu na malej vzorke pacientov, a ďalší výskum sa plánuje.

 

 

Súvisiace odkazy


http://www.ninds.nih.gov/disorders/stroke/stroke.htm

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01151124
Pilot Investigation of Stem Cells in Stroke (PISCES).

http://www.ninds.nih.gov/research/stem_cell/index.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22213183
Stem Cells. 2012 Apr;30(4):785-96. doi: 10.1002/ stem.1024. Implantation site and lesion topology determine efficacy of a human neural stem cell line in a rat model of chronic stroke. Smith E.J., Stroemer R.P., Gorenkova N,. Nakajima M., Crum W.R., Tang E., Stevanato L., Sinden J.D., Modo M.

http://www.nao.org.uk/idoc.ashx?docId=11ED54B8-BABF-4C0E-AEFC-2A09B55DE4AE&version=-1
Economic burden of stroke in England Division of health and social care research Saka a kol.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29752869

https://med.stanford.edu/neurology/divisions/stroke/recovery.html

http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Na-porazku-sa-umiera-menej.aspx