Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Diabetes 1. typu

DIABETES 1. TYPU | PUPOČNÍKOVÁ KRV 

Diabetes 1. typu je autoimunitné ochorenie, ktoré spôsobuje zničenie beta buniek pankreasu. Kvôli tomu nie je produkovaný dostatok inzulínu, a následne dochádza k nekontrolovaným výkyvom hladiny cukru v krvi.

Príčina cukrovky 1. typu môže byť spojená s genetickými predispozíciami a environmentálnymi spúšťačmi. V roku 2017 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných 354 726 pacientov s diabetom, ročný prírastok sa odhaduje na 5 tisíc nových pacientov. Ročné výdavky na liečbu u nás nie sú voľne k dispozícií. Môžeme sa ale opäť pozrieť na zdravotnícke dáta Veľkej Británie, kde je na liečbu vynaložených 9,8 miliárd libier ročne, čo zodpovedá asi 10 % rozpočtu národnej zdravotnej služby. Na liečbu cukrovky 1. typu je určená 1 miliarda libier, pričom zvyšných 8,8 miliardy libier smeruje na liečbu cukrovky 2. typu. 79 % z týchto nákladov je určené na liečbu komplikácií cukrovky viac než na liečbu samotnej choroby.

Cukrovka zvyšuje riziko srdcových ochorení, mŕtvice, amputácií končatín, slepoty, zlyhania obličiek, dentálnych chorôb, neuropatie a predčasnej smrti. Obvykle tiež bráni možnosti uzavretia súkromného zdravotného poistenia vzhľadom k vysokému riziku budúcich zdravotných komplikácií, a môže mať tiež dopady na možnosti zamestnania.

Súčasná liečba sa zameriava na náhradu inzulínu a na prispôsobenie životného štýlu. Ak má byť zacielené na základnú príčinu choroby, musia byť bunky produkujúce inzulín schopné prežiť a prosperovať v tele postihnutého. Úspešné boli transplantácie pankreasu a ostrovčekov, ktoré však vyžadujú modifikáciu imunity hostiteľa, ktorá má zabrániť autoimunitnej reakcií.

To všetko môže viesť k dlhodobým následkom.

Klinické testy

V súčasnosti uvádza register klinických testov 48 testov kmeňových buniek skúmajúcich liečbu cukrovky 1. typu. Sedem z nich naberalo alebo stále naberá pacientov k výskumu liečby s použitím kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Výsledky sú pozitívne, ale dlhodobé priaznivé účinky sú stále skúmané.

Výskumníci z Harvardu zaznamenali úspech s použitím kmeňových buniek pre liečbu cukrovky 1. typu u myší. Výskumníci neboli schopní injektovať kmeňové bunky priamo do ostrovčekov pankreasu v dôsledku jej krehkosti. Okrem toho pankreas pri manipulácií uvoľňuje mierne toxické enzýmy. Tím preto vytvoril HCELL navádzaciu molekulu, ktorá v priebehu preklinických testov kmeňové bunky navádzala k ostrovčekom pankreasu. Bolo zistené, že injekcie spôsobili dostatočný zvrat cukrovky a nebola vďaka nim potreba podávať inzulín až dva roky.

Vytvorenie stabilných bunkových kultúr beta buniek tvoriacich inzulín bolo dosiahnutých na Univerzite v Pittsburghu, kde slúži k štúdiu imunitnej reakcie a pomáha testovať možné druhy liečby.

Štúdie na pacientoch

Bolo uskutočnených a publikovaných niekoľko menších štúdií na pacientoch. Na Floridskej univerzite bolo 11 detí ošetrených svojou vlastnou pupočníkovou krvou a sledovaných počas 3 až 13 mesiacov. Štúdia preukázala, že bezprostredne po ošetrení bola potreba inzulínu nižšia než pred ním. Nepreukázalo sa však, že by šlo o dlhodobé riešenie, pretože znížená potreba inzulínu už nebola pozorovaná pri následnom vyšetrení po 12 mesiacoch.

Náhodná štúdia na 57 pacientoch zverejnená Hu a kol. preukázala, že príprava kmeňových buniek z Whartonovho rôsolu ľudského pupočníka môže zredukovať alebo zlepšiť potrebu inzulínu u pacientov mladších 25 rokov, ktorí mali aspoň jeden mesiac pred ošetrením stabilné hladiny glukózy a inzulínu. To predstavuje východzí bod pre efektivitu a liečebnú dávku, ale je potreba omnoho detailnejší výskum. Termín ďalšieho ošetrenia pre túto štúdiu bol 24 mesiacov, ale je potrebný omnoho vzdialenejší termín ďalšieho vyšetrenia.

V ďalšom teste bolo zistené, že denná injekcia inzulínu môže byť oddialená o dva a pol roka vďaka transfúzií kmeňových buniek.

Budúci výskum

Imunitná modulácia pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek (MCS) je veľmi málo pochopený fenomén, ktorý však má veľké dôsledky pre väčšinu chorôb a zranení. MCS sú známe tým, že v imunitnom systéme účinkujú niekoľkými spôsobmi a celkový výsledok je uvoľnenie proti-zápalových látok.

Zhrnutie

Výskyt cukrovky 1. typu a s ňou spojená morbidita a mortalita je globálna otázka. Aj keď dosiaľ úplne nechápeme presný mechanizmus vzniku choroby, zlepšenie chápania toho, ako určité kmeňové bunky ovplyvňujú imunitný systém, a ako môžu byť ochránené špecificky ovplyvňované bunky, sú hlavným predmetom súčasných výskumných snáh.

Súvisiace odkazy


http://www.diabetes.co.uk/type1-diabetes.html

http://www.diabetes.org.uk/About_us/News_Landing_Page/NHS-spending-on-diabetes-to-reach-169-billion-by-2035

http://www.diabetes.org.uk/Documents/Reports/Diabetes_in_the_UK_2010.pdf

http://www.pittmag.pitt.edu/?p=880

http://www.medicalnewstoday.com/articles/240160.php

http://www.clinicaltrials.gov

http://www.biomedcentral.com/1741-7015/10/3/abstract
„Reversal of type 1 diabetes via islet beta cell regeneration following immune modulation by cord blood-derived multipotent stem cells“; Yong Zhao, Zhaoshun Jiang, Tingbao Zhao, Mingliang Ye, Chengjin Hu, Zhaohui Yin, Heng Li, Ye Zhang, Yalin Diao, Yunxiang Li, Yingjian Chen, Xiaoming Sun, Mary Beth Fisk, Randal Skidgel, Mark Holterman, Bellur Prabhakar and Theodore Mazzone; BMC Medicine 2012, 10:3, published online 10 January 2012; DOI:10.1186/1741-7015-10-3.

http://www.reuters.com/article/2007/06/25/us-diabetes-cordblood-idUSN2528805620070625

http://care.diabetesjournals.org/content/32/11/2138.full
Diabetes Care. 2009.

http://care.diabetesjournals.org/content/32/11/2138
November 2009; 32(11): 2138–2139. doi: 10.2337/dc09-1456.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=search&db=PubMed&term=+Bleich+D%255Bauth%255D
PMCID: PMC2768207 Umbilical Cord Blood and Type 1 Diabetes A road ahead or dead end? David Bleich, MD.

http://www.nature.com/nri/journal/v8/n9/abs/nri2395.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23154532
Long-term effects of the implantation of Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells from the umbilical cord for newly-onset type 1 diabetes mellitus. Hu J, Yu X, Wang Z et al Endocrj Nov 2012 doi: 10.1507/endocrj. EJ12-0343.

http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Rocne-pribudne-na-Slovensku-vyse-20-tisic-diabetikov.aspx