Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Crohnova choroba

AUTOIMUNITNÉ/ZÁPALOVÉ | KOSTNÁ DREŇ, PERIFÉRNA A PUPOČNÍKOVÁ KRV

Presná príčina Crohnovej choroby zostáva nejasná, ale za najpravdepodobnějšiu príčinu je považovaná kombinácia genetickej predispozície a environmentálnych faktorov vrátane možnosti mikrobiologických infekcií.

Výsledkom je tvorba nadmerného množstva faktora nádorovej nekrózy (TNF), ktorá bez rozlišovania zabíja všetku črevnú mikroflóru. Bez normálnej črevnej mikroflóry je zhoršené trávenie potravy.

Nové prípady Crohnovej choroby sú diagnostikované s výskytom 7 z 100 000 osôb. Obvykle sa objavuje u ľudí medzi 16 a 30 rokmi, alebo medzi 60 a 80 rokmi. Častejšie sa vyskytuje u žien než u mužov, u belochov častejšie než u černochov či Aziatov, a najčastejší je u ľudí s židovsko-európskym pôvodom. U nás sa výrazne početnosť týchto ochorení v posledných rokoch zvýšila, čo je spojené s prijatím západného spôsobu života.

Predpokladá sa, že týmito ochoreniami trpí približne 0,5 – 1,0 % populácie (pacienti, ktorí majú IBD, teda Crohnovu chorobu, alebo ulceróznu kolitídu).

Klinické testy

V súčasnosti neexistuje na Crohnovu chorobu žiadny liek, ale je známych 47 štúdií skúmajúcich využitie kmeňových buniek. 5 z nich zahrnuje pupočníkovú krv alebo tkanivo.

Test použitia kmeňových buniek pôvodom z tukového tkaniva k liečbe fistulý tvoriacich sa v dôsledku Crohnovej choroby. Infúzie pupočníkovej krvi úspešne znížili výskyt fistulý u 69,2 % pacientov a u 30 % pacientov ich úplne uzavreli.

Ďalší test využíval kmeňové bunky k „znovunaštartovaniu“ pacientovho imunitného systému. Lekári podali chemoterapiju, odobrali kmeňové bunky a potom ich znovu implantovali pacientovi, čím vytvorili nový imunitný systém.

Tiež test dokončený v Ľudovej nemocnici provincie Shaanxi v Číne preukázal, že pupočníkové mesenchymálne kmeňové bunky sú účinné pri liečbe Crohnovej choroby, aj keď sa vyskytli určité mierne vedľajšie účinky.

Zhrnutie

Niekoľko testov naznačilo, že kmeňové bunky môžu byť kľúčovým spôsobom, ktorým je možné v budúcnosti významne zredukovať symptómy Crohnovej choroby.

 

Súvisiace odkazy


http://www.nhs.uk/Conditions/Crohns-disease/Pages/Causes.aspx

http://europepmc.org/articles/PMC1774248

http://www.nottingham.ac.uk/scs/divisions/nddc/astic/astictrial.aspx/

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110330214716.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20921206
Gut. 2010 Dec;59(12):1662-9. Autologous bone marrow- derived mesenchymal stromal cell treatment for refractory luminal Crohn’s disease: Results of a phase I study.
Duijvestein M, Vos AC, Roelofs H et al.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23053677
Int J Colorectal Dis. 2012 Sep 29. Expanded allogeneic adipose-derived stem cells (eASCs) for the treatment of complex perianal fistula in Crohn’s disease: results from a multicenter phase I/IIa clinical trial.de la Portilla F, Alba F, García-Olmo D, Herrerías JM, González FX, Galindo A.

http://www.crohnclub.sk/