Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Autizmus

NEUROLOGICKÉ | PUPOČNÍKOVÁ KRV

Autizmus je spektrálna porucha, u ktorej je známe, že je spôsobená určitými genetickými faktormi zapojenými do rozvoja mozgu a prostredím v priebehu ranného života. U chlapcov sa vyskytuje častejšie než u dievčat a jeho prejavy a symptómy sa objavujú od 2 až 3 rokov veku. Ovplyvňuje ľudské komunikačné schopnosti, záujmy a správanie.

Na svete žije viac než 60 miliónov ľudí postihnutých autizmom – to je desaťnásobok oproti stavu na začiatku tisícročia. Len v USA vzrástol za posledných 7 rokov počet chorých o štvrtinu. Na 50 zdravých detí pripadá jedno autistické dieťa. V Európe sa uvádza pomer autistických ku zdravým deťom ako 1:106. To je viac, než u detského diabetu alebo onkologických ochorení. Viac než 80 % všetkých autistických detí sú invalidi, ktorí sa nezaobídu bez neustálej celodennej starostlivosti.

V Slovensku môže byť podľa odhadov založených na počte obyvateľov a skúsenostiach z cudziny 50 až 100 tisíc ľudí s rôzne závažnými poruchami autistického spektra. Presné čísla neexistujú, poisťovne evidujú za štyri roky nárast o tisíc, školy o desaťtisíce.

Čísla Londýnskej ekonomickej školy ukazujú, že celoživotné náklady na osobu s kombináciou autizmu a duševného ochorenia žijúcej vo Veľkej Británii sú 1,23 miliónov libier (1,38 miliónov eur), na osobu iba s autizmom potom 800 000 libier (898 tisíc eur). V Slovensku sa čísla príliš nelíšia a pravidelné ročné náklady sa odhadujú medzi 20 až 30 tisíc eurami. Ak dieťa dostane diagnózu v dvoch rokoch, len do 18 rokov zaplatí rodičia cez 450 tisíc eur.

Klinické testy

V súčasnosti neexistuje na autizmus žiadny liek. Sutter Neuroscience Institute v Sacramente v Kalifornii urobil v rámci hodnotenia štúdiu s menším rozsahom založenú na predpoklade, že autizmus je spojený s dysfunkciou imunitného systému, ktorá môže spomaliť alebo poškodiť nervový systém.

Podľa výskumných pracovníkov došlo ku zlepšeniu spoločenských i jazykových schopností detí potom, čo kmeňové bunky ovplyvnili zápalové reakcie v mozgu.

Podľa ďalšej štúdie pupočníkovej krvi uskutočneného na Duke University v Severnej Karolíne došlo k „významným zlepšeniam“ v slovnej zásoby pacientov, ich sociálno- komunikačných schopností a pri sledovaní pohybu očí.

Zhrnutie

Kmeňové bunky z pupočníkovej krvi môžu byť a tiež už boli použité k úspešnému liečeniu a zlepšeniu symptómov autistických detí. K poznaniu úrovne zlepšenia, ktorého je možné dosiahnuť, je potreba ďalších štúdií.

 

 

 

 

Súvisiace odkazy


http://bjp.rcpsych.org/content/194/6/500.abstract

http://aut.sagepub.com/content/13/3/317.abstract

http://www.checksutterfirst.org/neuro/autism

https://news.sutterhealth.org/2018/02/07/cord-blood-stem-cell-study-shows-promise-autism/

https://edition.cnn.com/2017/04/05/health/autism-cord-blood-stem-cells-duke-study/index.html