Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Klinické štúdie

Vybrané diagnózy, prebiehajúce klinické štúdie a publikácie

Terapeutický potenciál pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

 

Ochorenie

Prevalence

Pupočníková krv – príklady štúdií

Tkanivo pupočníka –
príklady štúdií

Vybrané publikácie

Autismus

1 ze 100, Evropa

1 z 68 chlapců, USA, 1 z 189 děvčat, USA

 

NCT02847182 NCT03099239 Transplantation of human cord blood mononuclear cells and umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in autism

Informace o experimentální léčbě, Duke University

Alzheimerova choroba

5 ze 100,

7 ze 100 nad 75 let, Evropa

9 ze 100 USA, nad 70 let

 

NCT02054208 NCT01547689 Stem Cell Therapy: A Prospective Treatment for Alzheimer’s Disease

Alzheimer’s disease, dementia, and stem cell therapy

Dětská mozková obrna

3 z 1000 živě narozených dětí,

s váhou pod 2500 g 16 z 1000 dětí, Evropa

ACTRN12616000403437

NCT01072370

NCT02866331

NCT01072370

 

ChiCTR-ONC-12003124  Umbilical Cord Blood Cells for Perinatal Brain Injury: The Right Cells at the Right Time?

 

Informace o:  Cerebral Palsy Alliance Xcellerate Program

Onemocnění mozku – novorozenci (HIE)

2 – 9 na 1000 živě narozených ACTRN12610000421033

NCT02256618

NCT02434965

NCT02551003

NCT02612155

NCT02881970

NCT02890953

  Feasibility of Autologous Cord Blood Cells for Infants with Hypoxic-Ischemic Encephalopathy

 

Umbilical cord blood mononuclear cell transplantation for neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy

Traumatické poranění míchy

4 ze 100 000 ovavatel, Evropa

 

NCT02481440 Roles of Mesenchymal Stem Cells in Spinal Cord Injury 2017

Diabetes

10 ze 100, Evropa, 90% diabetes 2. typu.

Diabetes 1. typu   2 z 1000 živě narozených, USA

NCT02932826

ACTRN12613000186752

NCT03011021

NCT02763423 Stem Cell Educator Therapy and Induction

of Immune Balance

Cévní mozková příhoda

250 na 100 000 obyvatel, Evropa ChiCTR-TRC-14005071

IRCT2016051327865N1

NCT01673932

NCT02433509

NCT03004976

NCT02580019 Update on cell therapy for stroke

Ztráta sluchu

hluchota 1 z 1000

5 z 100 nedoslýchavost

 

Animální modely Animální modely Transplantation of human umbilical cord mesenchymal stem cells in cochlea to repair sensorineural hearing

Plicní onemocnění

ChiCTR-OPN-15006932 NCT02961725

NCT02668068

NCT02648386

NCT02444455

Potential of stem cell therapy to repair lung damage

 

Cell therapy for lung disease

 

Kardiovaskulární onemocnění

 

 

 

Úmrtnost v Evropě  500 na  100 000 obyvatel,

V ČR umírá na srdečně cévní onemocnění až 50 % obyvatel

 

NCT01883076 NCT03180450

NCT02580019

NCT02635464

NCT02439541

Umbilical cord stem cells show promise as heart failure treatment

Safety and Efficacy of the Intravenous Infusion of Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cells in Patients With Heart Failure

Svalová dystrofie

Duchennova muskulární dystrofie 1 z 3500 chlapců   NCT02235844 Duchenne’s Muscular Dystrophy Patient Receives First Umbilical Cord Stem Cell Treatment in the USA

Onemocnění kůže

např. lupénka u 3,5 % populace NCT02918123

NCT02304562

NCT02698813 Mesenchymal Stem Cell Therapy for Inflammatory Skin Diseases: Clinical Potential and Mode of Action

Reakce štěpu vúči hostileli, GVHD

35% – 50% příjemců hematopoetických buněk,

až u 50% se rozvine chronická forma

  NCT01754454

NCT03158896

Mesenchymal Stromal Cells: What Is the Mechanism in Acute Graft-Versus-Host Disease?

Manufacturing of Mesenchymal Stromal Cells for the Treatment of Graft-Versus-Host Disease: A Survey within the European Society of Blood and Marrow Transplantation

Crohnova choroba

40 na 100 000 obyvatel, Evropa, USA NCT02000362

NCT02926300

  Mesenchymal Stem Cell Injections for the Treatment of Perianal Crohn’s Disease

Umbilical Cord Mesenchymal Stem Cell Treatment for Crohn’s Disease

Metabolická a vrozená metabolická onemocnění, poruchy imunity

NCT00578643

NCT01050855

NCT02254863

NCT03059355 Mesenchymal Stem Cells and Metabolic Syndrome: Current Understanding and Potential Clinical Implications

Hematologická onemocnění

Prevalence  u hematologických malignit je 500 obyvatel na 100 000 obyvatel, Incidence leukémie u dětí, v ČR: 5 nových případů/100 000 dětí ve věku 0-18 let/rok Více než 70 studií, např.:

NCT00619879

NCT02730299

NCT01597778

NCT03184935 Update on umbilical cord blood transplantation