Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Tkanivo pupočníka

Čo je tkanivo pupočníka?

Tkanivo pupočníka je v podstate časť pupočnej šnúry Vašeho dieťaťa. Pupočná šnúra („pupočník“) spája placentu s dieťaťom a umožňuje transport krvi z placenty k plodu a späť. Po pôrode je pupočník zaškrtený (podviazaný) a prestrihnutý, dieťa je tak definitívne oddelené od matky. V tejto fáze je možné urobiť odber tkaniva pupočníka a pupočníkovej krvi. Zbytok pupočníka zostáva spojený s placentou, po pôrode placenty je spolu s ňou obvykle zlikvidovaný.

Pupočná šnúra má v priemere 1 – 2 cm a dosahuje dĺžky až 55 cm. Skladá sa z obalov a vnútornej hmoty želatinovej konzistencie – tzv. Whartonovho rôsolu, ktorý je bohatý na mezenchymálne kmeňové bunky. Pupočníkom pozdĺžne prebiehajú tri cievy, dve pupočníkové tepny a jedna pupočníková žila.

Prečo je tkanivo pupočníka unikátne?

Tkanivo pupočníka (Whartonov rôsol, perivaskulárne tkanivá aj obal pupočníka) obsahuje rôzne typy kmeňových buniek, ktoré pochádzajú z obdobia ranného vývoja dieťaťa. Najdôležitejšími z nich sú tzv. mezenchymálne kmeňové bunky (MSC). Nachádzajú sa aj v pupočníkovej krvi, avšak v oveľa menšej miere ako v pupočníkovom tkanive.

Vlastnosti mezenchymálnych buniek (MSC) tkaniva pupočníka:

  • Majú významný liečivý potenciál – pri mnohých ochoreniach a môžu prispieť k liečbe aj v prípadoch, kedy bežná a v súčasnosti štandardne dostupná liečba nepomáha.

  • Sú Vaše vlastné – získavané pri narodení bábätka úplne bez rizika a bolesti pre matku aj dieťa.
  • Jedná sa o zdravé a veľmi mladé bunky – nezaťažené vplyvmi škodlivého prostredia, životným štýlom ani stárnutím s možnosťou trvalého uchovania týchto unikátnych vlastností.
  • Sú bezpečné – ich využitie nie je žiadnou neznámou. Regeneratívna a moderná medicína ich úspešne v klinických štúdiách využíva už veľa rokov.
  • Môžu pomôcť – nie sú imunogénne, je možné ich podať ktorémukoľvek človeku bez nutnosti tkanivovej zhody.
  • Dobre sa množia – v laboratórnych podmienkach sa dajú rýchlo a bezpečne namnožiť kultiváciou.
  • Viacej terapeutických dávok – dajú sa uchovať vo viacero terapeutických dávkach.

Vďaka týmto vlastnostiam môžu byť použité pre liečbu širokého spektra závažných zdravotných stavov, ako je napríklad ischemické poškodenie srdca, imunitne podmienené choroby, osteoartróza alebo komplikácie vznikajúce po transplantácii kostnej drene.

Prečo skladovať tkanivo pupočníka v Slovenskom centre tkanív a buniek?

Ako jediná organizácia v SR ponúkame uloženie tkaniva pupočníka ako samostatný produkt.

Odborníci Slovenského centra tkanív a buniek v spolupráci s Národným centrum tkanív a buniek pracujú na vlastnom výskume s využitím tkaniva pupočníka a jedinečnými postupmi pretvárajú pôvodne biologický odpad na potencionálny liek.

Z tkaniva pupočníka sa dá vyrobiť a zakonzervovať bunkový liek obsahujúci vysoký počet štandardne pripravených, namnožených a overených mezenchymálnych kmeňových buniek.

Využitie tkaniva pupočníka

V súčasnosti prebiehá viac ako 50 klinických štúdií, ktoré skúmajú terapeutické výhody buniek z tkaniva pupočníka pre mnohé ochorenia, ako napr.:

GVHD (Graft versus host disease) – reakcia štepu proti hostiteľovi / Mozgová mŕtvica / Alzheimerova choroba / Diabetes / Ochorenia pečene / Kardiomyopatie / Ulcerózna kolitída / Reumatoidná artritída / Osteoartritída / Roztrúsená skleróza / Poranenie miechy / DMO

Zatiaľ neexistuje žiadne schválené klinické použitie MSC z tkaniva pupočníka. Všetky lekárske zákroky popisujúce využitie MSC z tkaniva pupočníka boli zatiaľ robené v rámci klinických štúdií alebo experimentálnej liečby.

Klinické štúdie a výskum

Klinické hodnotenie je možné vyhľadávať na webovej stránke http://clinicaltrials.gov.

Aj my túto oblasť aktívne sledujeme, aby sme nastávajúcim rodičom podávali vždy aktuálne informácie. Stručný prehľad o aktuálnom vývoji využívania pupečníkovej krvi a tkaniva pupočníka v bunkovej terapii a regeneratívnej medicíne nájdete v kapitole Prebiehajúce klinické štúdie.

Odber tkaniva pupočníka

Odber tkaniva pupočníka robí pôrodná asistentka alebo lekár po narodení dieťaťa, po podviazaní a prestrihnutí pupočnej šnúry. Odber trvá iba niekoľko minút, nebolí ani mamičku, ani dieťa a nepredstavuje pre nich žiadne riziko.

Odber tkaniva pupočníka sa dá uskutočniť aj v prípade pôrodu cisárskym rezom a v prípade dotepania pupočníka.


Pozrite si ako vyzerá spracovanie tkaniva pupočníka v našich laboratóriách.

Kontrola a spracovanie tkaniva pupočníka