Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Pupočníková krv

Ľahko dostupný zdroj mladých kmeňových buniek

Možno sa pýtate, prečo sa odoberá práve pupočníková krv a tkanivo pupočníka, keď sú kmeňové bunky aj v iných tkanivách v tele? Odber týchto takzvaných perinatálnych tkanív a buniek je totiž nie len jednoduchý, neinvazívny a absolútne bezpečný, ale je tu aj ďalšia výhoda týchto unikátnych buniek. Perinatálne bunky sú nezaťažené vplyvmi okolitého prostredia a na rozdiel od iných typov kmeňových buniek, ktoré sa v malom množstve vyskytujú aj u dospelých jedincov, tieto bunky ešte nezostarli a nezmutovali.


Čo je pupočníková krv?

Pupočníková krv je krv práve narodeného dieťaťa, ktorá zostáva v placente a v zbytku pupočníka po odstrihnutí pupočnej šnúry.
Odber sa robí ihneď po narodení dieťaťa, po podviazaní a prestrihnutí pupočníka, ale ešte pred pôrodom placenty. Odber trvá iba niekoľko minút, robí ho pôrodná asistentka alebo lekár, nebolí mamičku ani dieťa a nepredstavuje pre nich žiadne riziko. Odber pupočníkovej krvi sa dá uskutočniť aj v prípade pôrodu cisárskym rezom. Z celkového objemu pupočníkovej krvi sa pri odbere získa okolo 50-100 ml.


Kmeňové bunky pupočníkovej krvi

Krvný obeh novorodenca obsahuje milióny kmeňových buniek a po narodení zbytok tejto vzácnej krvi zostáva v pupočníku a v placente, odkiaľ sa dajú získať a uchovať bunky, ktoré obsahuje.

V pupočníkovej krvi sa nachádzajú kmeňové bunky krvotvorné (obnova kostnej drene a imunity), mezenchymálne (obnova kostí, chrupaviek, väziva, svalov, tukového tkaniva, nervového tkaniva), endoteliálne (obnova a tvorba ciev). V pupočníkovej krvi sú však tiež prítomné veľmi primitívne (ale o to vzácnejšie) kmeňové bunky, ktoré sa v dospelom organizme nenachádzajú a ktoré si uchovávajú schopnosť premeny prakticky do akéhokoľvek tkaniva.


Zhrňme si jedinečné vlastnosti kmeňových buniek z pupočníkovej krvi:

  • Mladé bunky, schopné sa rýchle množiť.

  • Nezaťažené životným štýlom, stárnutím, vírusmi a vplyvom okolitého prostredia.
  • Schopné vyvinúť sa v rôzne typy špecializovaných buniek.
  • Imunitne nezrelé, je väčšia pravdepodobnosť ich použitia pre príbuzných.
  • Dajú sa uchovať v zmrazenom stave bez poškodenia desiatky rokov.
  • V prípade potreby sú okamžite k dispozícii.


Súčasné využitie pupočníkovej krvi

Pupočníková krv darcov, kam patria aj súrodenecké odbery pupočníkovej krvi, sa používa pre transplantáciu krvotvorby v prípade veľkého množstva rôznych indikácií. Medzi liečené choroby patrí napríklad leukémia, vrodené metabolické vady, vrodené poruchy imunity. Dosiaľ bolo takto liečených viac ako 80 ochorení.

Vlastná pupočníková krv sa pre transplantáciu krvotvorby používa zatiaľ výnimočne. K liečbe leukémií vhodná nie je, dá sa ale s úspechom použiť k regenerácii krvotvorby postihnutej druhotne, napríklad po liečbe chemoterapiou alebo ožiarením. Týmto spôsobom bola vlastná pupočníková krv použitá približne pri 500 pacientoch.

Súčasná vedecká spoločnosť vníma pupočníkovú krv hlavne ako veľmi vhodný zdroj kvalitných nezaťažených kmeňových buniek pre regeneratívnu medicínu.

A k čomu budeme môcť v budúcnosti využiť bunky z pupočníkovej krvi? Pozrite sa na terapeutický potenciál perinatálnych tkanív a buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka.

Klinické štúdie a výskum

Vo svete aktuálne prebieha viac ako 130 klinických štúdií, ktoré skúmajú využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi. Využitie pupočníkovej krvi z rodinných bánk vo svete sa ráta na viac ako 1000 použití..

Klinické hodnotenia je možné vyhľadávať na webovej stránke http://clinicaltrials.gov.

Aj my túto oblasť aktívne sledujeme, aby sme nastávajúcim rodičom podávali vždy aktuálne informácie. Stručný prehľad o aktuálnom vývoji využívania pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka v bunkovej terapii a regeneratívnej medicíne nájdete v kapitole Prebiehajúce klinické štúdie.


Pozrite si ako vyzerá spracovanie pupočníkovej krvi v našich laboratóriách


Kontrola a spracovanie pupočníkovej krvi