Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Pupočníková krv verzus tkanivo pupočníka

Možno si kladiete otázku: „Čo je lepšie, čo si vlastne mám vybrať, pupočníkovú krv alebo tkanivo pupočníka?“Radi Vám objasníme výhody a kľúčové vlastnosti našich produktov. Môžete sa obrátiť na našu informačnú linku 800 800 522, kde Vám všetko ochotne vysvetlíme, alebo sa pozrite aj na jednoduché porovnanie nižšie.


Čo je pupočníková krv a tkanivo pupočníka?

Pupočníková
krv

Tkanivo
pupočníka

Krv práve narodeného dieťaťa, ktorá zostáva v placente a v pupočníku po prestrihnutí pupočnej šnúry. Časť pupočnej šnúry dieťaťa. Tkanivo pupočníka obsahuje hmotu želatinovej konzistencie (Whartonov rôsol), ktorá obklopuje cievy pupočníka.

Ako sa odoberá?

Odeberá sa po prestrihnutí pupočnej šnúry z pupočníkovej žily odberovou ihlou napojenou na vak s protizrážanlivým roztokom. Odobrať sa dá cca 40 – 150 ml.

Približne 15 cm dlhý segment pupočnej šnúry je umiestnený do odberového kontajnera s transportným roztokom. Doba dotepania pupočníka nehrá pri odbere tkaniva úlohu.

Čo obsahuje?

Pupočníková krv obsahuje hlavne bunky krvotvorné, mezenchymálne, endoteliálne, ale aj napríklad primitívne kmeňové bunky, ktoré sa v dospelom organizmu nenachádzajú.

Tkanivo pupočníka obsahuje tiež rôzne typy kmeňových buniek, najdôležitejšie z nich sú však tzv. mezenchymálne kmeňové bunky (MSC).

K čomu se využíva?

Pupočníková krv darcov sa používa pre transplantácie krvotvorby. Medzi liečené choroby patrí napríklad leukémia, vrodené metabolické vady, vrodené poruchy imunity. Autológna pupočníková krv je skúmaná v klinických štúdiách v regeneratívnej medicíne. Najviac štúdií sa zaoberá neurodegeneratívnymi ochoreniami. V súčasnosti prebieha viac ako 50 klinických štúdií, ktoré skúmajú terapeutické výhody buniek z tkaniva pupočníka v bunkovej terapii a regeneratívnej medicíne. V štúdiách je využívané imunomodulačné a hojivé účinky. MSC slúži tiež ako doplnková liečba pri transplantáciách krvotvorby, kde eliminujú rejekciu krvotvorného štepu príjemcom.

Prvé použitie

Prvýkrát bola transplantovaná v roku 1988 päťročnému chlapcovi, ktorý trpel Fanconiho anémiou. Transplantácia bola úspešná a pacient je dodnes zdravý. Prvá klinická štúdia z MSC bola už v roku 1995.

Svojim terapeutickým potenciálom sa tkanivo pupočníka a pupočníková krv dopĺňajú.