Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Objednanie uloženia pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

{{ priceList.textDesc.chooseWhatToStore }}:

{{priceList.textDesc.chooseHowLongToStore}}:

{{priceList.textDesc.areYouHereFirstTime}}


V prípade otázok kontaktujte našu
informačnú linku 0800 800 522
alebo píšte na informacie@rodinnabanka.sk.

{{priceList.textDesc.priceSummary}}

{{priceList.textDesc.storageTissue}}: {{priceList.tissue.price | currency}}
{{priceList.textDesc.storageBlood}}: {{priceList.blood.price | currency}}
{{priceList.discountForBothOrdered.name}}: -{{priceList.discountForBothOrdered.amount | currency}}
{{priceList.textDesc.storagePayment}}: {{actualStoragePrice | currency}}

{{priceList.textDesc.midSum}}:

{{computeMidSumActualPrice | currency}}

{{priceList.textDesc.repeatedStorage}}: – {{actualFirstOrderDiscount | currency}}
{{priceList.textDesc.prepaidDiscount}}: – {{actualStorageDiscount | currency}}
{{priceList.textDesc.discountCodeText}}: – {{actualCodeDiscount | currency}}

{{priceList.textDesc.sumWithVAT}}:

{{actualTotalSumPrice | currency}}

Čiastka je splatná až po splnení kritérií pre spracovanie a skladovanie odobratej krvi a/alebo tkaniva pupočníka v Rodinnej banke perinatálnych a mezenchymálnych buniek. Uvedené ceny sú stanovené ceníkom, ktorý je prílohou zmluvy o odbere a uložení.

Vyššie uvedené podmienky platia pre občanov Českej republiky a Slovenskej republiky, s platným zdravotným poistením v jednom z týchto štátov. V prípade že nesplňujete tieto podmienky, kontaktujte nás, veľmi radi pre Vás vytvoríme individuálny plán.


Vyplňte nasledujúce údaje pre objednávku

Položky s hviezdičkou * sú povinné.
Vyplňte vaše kontaktné údaje

Položky s hviezdičkou * sú povinné.

Informácie k pôrodu
Pre účely posúdenia spôsobilosti krvi a/alebo tkaniva pupočníka pre uloženie vyplňte prosím nasledujúce zdravotné údaje:

Položky s hviezdičkou * sú povinné.

Terajšie tehotenstvo

Vyplňte informácie podľa tehotenského preukazu.

Užívanie liekov v priebehu terajšieho tehotenstva:
nieáno

Hepatitída B
negatívnepozitívnenevyšetrené
HIV
negatívnepozitívnenevyšetrené
Syfilis
negatívnepozitívnenevyšetrené

Doplňujúce informácie

1. Máte príznaky infekčného ochorenia (teplota, bolesť v krku, vyrážka)?
nieáno

2. Máte príznaky zápalu (spojivky, mandlí, atď.) alebo autoimunitné ochorenie (napr. reumatoidná arthritis, systémový lupus erythematosus)?
nieáno

3. Mali ste niekedy nádorové ochorenie?
nieáno

4. Liečili ste sa na hematologické ochorenie (porucha krviniek, doštičiek alebo porucha zrážania krvi)?
nieáno

5. Boli ste niekedy z liečebných dôvodov ožarovaná albo ste dostávala chemoterapiu?
nieáno

6. Máte cukrovku, ktorá vyžaduje podanie inzulínu? (Ak áno, špecifikujte typ a trvanie liečby).
nieáno

7. Máte neurologické ochorenie (napr. Alzheimerovu, Parkinsonovu, Creutzfeldt-Jacobovu chorobu), roztrúsenú sklerózu, mozgový nádor, záchvaty alebo poruchy pamäti? Vyskytlo sa vo Vašej rodine neurologické ochorenie?
nieáno

8. Máte pľúcne ochorenie (napr. astmu, emfyzém)? Boli ste liečená na tuberkulózu alebo ste mali pozitívne TBC testy?
nieáno

9. Mali ste obličkové ochorenie (napr. obličkové kamene, časté infekcie močových ciest) alebo ste absolvovali dialýzu?
nieáno

10. Mali ste niekedy pečeňové ochorenie (napr. cirhózu, zápal pečene)?
nieáno

11. Bol Vám transplantovaný orgán alebo tkanivo (napr. rohovka, kosť, koža, srdce, oblička)? Bola Vám transplantovaná tvrdá plena mozgová? Ak áno, kedy?
nieáno

12. Boli Vám niekedy v posledných 12 mesiacoch podané krvné deriváty alebo transfúzie? Kedy? Typ a množstvo?
nieáno

13. Boli ste v poslednej dobe očkovaná (napr. proti chrípke, tetanu) Boli ste očkovaná proti hepatitíde B?
nieáno

14. Cestovala ste alebo vrátila ste sa z oblasti s výskytom malárie v posledných 3 rokoch? Prekonala ste maláriu? Užívala ste v posledných 3 rokoch antimalariká?
nieáno

15. Mali ste niekedy žltačku (žltú kožu, oči)? Boli ste v posledných 12 mesiacoch v kontakte s osobou, ktorá mala žltačku?
nieáno

16. Bolo zistené u otca dieťaťa nejaké ochorenie krvi, nádor, infekčné ochorenie, porucha metabolizmu alebo imunitný deficit?
nieáno

{{priceList.textDesc.orderSumarization}}:


Titul: {{orderFormData.ci_degree}}
Meno: {{orderFormData.ci_first_name}}
Priezvisko: {{orderFormData.ci_last_name}}
Email: {{orderFormData.your_email}}

OBJEDNÁVAM:
– odber a spracovanie tkanivo pupočníka
– odber a spracovanie pupočníková krv
– skladovanie predplatené na {{actualStorageName}}.
– odber a spracovanie pupočníková krv
– skladovanie predplatené na {{actualStorageName}}.
– odber a spracovanie tkanivo pupočníka
– skladovanie predplatené na {{actualStorageName}}.

CELKOVÁ CENA SLUŽBY JE: {{actualTotalSumPrice | currency}}.
(Čiastka bola znížená o zľavu za opakované uloženie.)

CELKOVÁ CENA SLUŽBY JE: {{actualTotalSumPrice | currency}}.


PREČÍTAJTE SI POZORNE NASLEDUJÚCE RIADKY A POTVRĎTE ZAŠKRTNUTÍM:
Poznámka: Pravidlá pre uloženie vylučujú akúkoľvek osobu so známymi krvou prenosnými ochoreniami (vrátane HIV, HTLV, hepatitídy B a hepatitídy C) z možnosti uloženia pupočníkovej krvi a/alebo tkaniva pupočníka.

Stiahnite si kompletný cenník.