K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Informácie pre matku o odbere perinatálnych tkanív

Účel, povaha, predpokladaný prospech, následky a možné riziká:

Tkanivo pupočníka (pupočná šnúra) patrí spolu s pupočníkovou krvou medzi tzv. perinatálne tkanivá. Spojuje matkinu placentu s pupkom dieťaťa a umožňuje transport krvi z placenty k plodu a späť. Po pôrode vykonáva lekár podviazanie pupočníka a následné prestrihnutie. Je možné súčasne odobrať pupočníkovú krv aj tkanivo pupočníka.

Tkanivo pupočníka obsahuje rôzne typy kmeňových buniek, ktoré pochádzajú z obdobia ranného vývoja dieťaťa. Tieto bunky sú bankované pre svoju schopnosť regenerácie poškodených tkanív organizmu, teda pre využitie v oblasti regeneratívnej medicíny. Najdôležitejšími z nich sú tzv. mezenchymálne kmeňové bunky (MSC). Nachádzajú sa aj v pupočníkovej krvi, avšak v omnoho menšej miere než v pupočníkovom tkanive.

Odber tkaniva pupočníka – vykonáva sa až po podviazaní a prestrihnutí pupočníka a prípadnom odbere pupočníkovej krvi. Nebolí ani matku, ani dieťa, a nepredstavuje pre nich žiadne riziko. Tkanivo pupočníka je ošetrené dezinfekčným roztokom a ihneď po odstrihnutí je tkanivo vložené do fyziologického roztoku.

Pupočníková krv je krv novorodenca, ktorá sa nachádza v cievach pupočníka a placenty. Od krvného obehu matky je pupočníková krv oddelená. Krv matky a dieťaťa sa v placente nemieša.

Odber pupočníkovej krvi – po pôrode dieťaťa a po podviazaní pupočníka (tz. po oddelení dieťaťa od pupočníka a od placenty) je pupočník prislúchajúci k placente dezinfikovaný. Do žily pupočníka je zavedená odberová ihla spojená hadičkou s odberovým vakom, ktorý obsahuje protizrážanlivý roztok. Krv z ciev pupočníka a placenty samospádom pretečie do odberového vaku. Odber je ukončený, akonáhle krv prestane do vaku pritekať, ihla je vytiahnutá a hadička k vaku uzavretá. Takto je možno získať pupočníkovú krv pri vaginálnom pôrode (placenta je obvykle ešte v tele matky) aj po pôrode cisárskym rezom (placenta je obvykle už mimo tela matky).

Účel odberu a predpokladaný prospech – odber perinatálnych tkanív je vykonávaný za účelom ich spracovania a uskladnenia pre budúce liečebné použitie pre darcu, ktorým je novorodené dieťa, alebo pre vlastného súrodenca darcu.

Riziká

Vlastný odber perinatálnych tkanív nepredstavuje žiadne riziko pre matku ani pre dieťa. Pokiaľ dôjde pri pôrode ku komplikáciám, potom lekár môže rozhodnúť o nevykonaní odberu, ak by odber pupočníkovej krvi alebo tkaniva pupočníka viedol napríklad k oneskoreniu, ktoré by mohlo ohroziť zdravie matky alebo dieťaťa.

Vyšetrenie

Krv matky, prípadne pupočníková krv dieťaťa, bude vyšetrená okrem iného na prítomnosť známok infekcie HIV 1,2, hepatitídy B, hepatitídy C a syfilisu a prípadne na prítomnosť známok infekcie ďalšími krvou prenosnými ochoreniami, ak to bude potrebné či vhodné na základe vyhodnotenia rizík, aktuálneho odporučenia príslušného orgánu štátnej správy alebo požiadavkami platných právnych predpisov. Perinatálne tkanivo bude ďalej vyšetrené na prítomnosť mikrobiálnej kontaminácie (infekcie). O výsledkoch uvedených vyšetrení bude matka informovaná.

Tkanivo pupočníka a pupočníková krv nebude ďalej skladovaná a bude v súlade s podmienkami zmluvy zlikvidovaná, ak bude v pupočníkovej krvi dieťaťa zistená známka infekcie HIV 1,2, hepatitídy B, hepatitídy C alebo syfilisu, alebo ak bude tkanivo pupočníka alebo pupočníková krv mikrobiálne kontaminovaná.

Ďalšie informácie nájdete na týchto internetových stránkach . Odpovede na Vaše otázky, potrebné vysvetlenia a dodatočné informácie Vám poskytnú pracovníci Rodennej banky na bezplatnej informačnej linke 0800 800 522 každý pracovný deň alebo písomne prostredníctvom e-mailu informacie@rodinnabanka.sk.