K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Ceník

Rádi Vám objasníme výhody a klíčové vlastnosti našich produktů. Můžete se obrátit na naši informační linku 800 682 522, kde Vám vše ochotně vysvětlíme.

VYBERTE SI CENOVÝ PROGRAM, KTERÝ VÁM BUDE NEJLÉPE VYHOVOVAT:

ULOŽENÍ TKÁNĚ PUPEČNÍKU

Jako jediná organizace v ČR nabízíme uložení tkáně pupečníku jako samostatný produkt. Tkáň pupečníku je zdrojem mesenchymálních stromálních buněk (hUCT MSCs – human Umbilical Cord Tissue Mesenchymal Stromal Cells). Tyto buňky představují nové možnosti v oblasti léčby nemocí projevujících se imunologickými dysregulacemi a zánětem. Pro rodinu mohou být v budoucnu cenným biologickým materiálem, který není možné získat jindy, než při porodu.

Základní servis
Cena za odběr a zpracování 11 900 Kč
+ Cena za skladování (placeno ročně)
1 700 Kč
Předplacené skladování
Cena za odběr a zpracování 11 900 Kč
+ Předplacené skladování na 18 let
30 600 Kč
+ Předplacené skladování na 30 let
51 000 Kč

ULOŽENÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE

Pupečníková krev může být použita v experimentálních studiích k léčbě biologických sourozenců nebo k autologní transplantaci. Autologní nitrožilní transplantace je bezpečná a proveditelná u malých dětí se získanými neurologickými poruchami a je v současné době vyhodnocována v klinických studiích fáze I/II pro léčbu dětí s traumatickým poraněním mozku, získanou ztrátou sluchu a dětskou mozkovou obrnou. Kromě toho je bezpečnost a proveditelnost autologní transplantace UCBC hodnocena u dětí s hypoxicko-ischemickou encefalopatií.

Základní servis
Cena za odběr a zpracování 20 900 Kč
+ Cena za skladování (placeno ročně)
1 800 Kč
Předplacené skladování
Cena za odběr a zpracování 20 900 Kč
+ Předplacené skladování na 18 let
32 400 Kč
+ Předplacené skladování na 30 let
54 000 Kč

KOMBINOVANÝ ODBĚR: ULOŽENÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE A TKÁNĚ PUPEČNÍKU

Nejvhodnější je uložení pupečníkové krve i tkáně pupečníku. Zabezpečí se tím jak případná léčba sourozenců, tak budoucí využití v léčbě různých onemocnění dítěte nebo celé rodiny. Nezanedbatelné bude i využití v regeneraci organismu při jeho stárnutí.

Základní servis
Cena za odběr a zpracování 31 900 Kč
+ Cena za skladování (placeno ročně)
3 500 Kč
Předplacené skladování
Cena za odběr a zpracování 31 900 Kč
+ Předplacené skladování na 18 let
63 000 Kč
+ Předplacené skladování na 30 let
105 000 Kč

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU A ZÍSKEJTE PRO VAŠE MIMINKO VZÁCNÉ NOVOROZENECKÉ KMENOVÉ BUŇKY.

Děkujeme za Váš zájem o uložení perinatálních tkání a buněk.

Poznámka: Pravidla pro uložení vylučují jakoukoliv osobu se známými krevními přenosnými nemocemi (včetně HIV, HTLV, hepatitidy B a hepatitidy C) z možnosti uložení pupečníkové krve a/nebo tkáně pupečníku.
Klientky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZP 211), mohou dostat na odběr pupečníkové krve příspěvek 500 korun z fondu prevence.