K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Pupočníková krv lieči závažné ochorenia: Môže zachrániť aj vaše deti

(Blesk.cz – 8. května 2023) Ak si chcete ponechať alebo darovať pupočníkovú krv, dobre si to pred pôrodom premyslite, pretože pôrod je jediný čas, keď sa táto krv môže odobrať. Jedného dňa môže niekomu zachrániť život.

Pupočníková krv je krv dieťaťa, ktorá zostáva v placente a pupočníku po narodení dieťaťa a po prestrihnutí pupočníka. Je výnimočná, pretože obsahuje vzácne krvotvorné kmeňové bunky, ktoré sú mladé a nezaťažené získanými chorobami, liečbou alebo procesom starnutia. Po odbere je táto krv spracovaná odborným personálom a uskladnená v špeciálnych nádobách v parách tekutého dusíka pri teplote približne -196 °C v monitorovanom skladovacom priestore, kde je v prípade potreby okamžite pripravená na transplantáciu. Samotný odber je úplne bezbolestný a v čase narodenia dieťaťa si ho ani nevšimnete. Je však veľmi dôležité, aby bol personál o odbere vopred informovaný, pretože pupočníkovú krv po prenose z pôrodnej sály nie je možné získať späť.

Kedy sa používa?

Vlastná pupočníková krv sa potom môže použiť v prípadoch, keď sa pri rôznych druhoch ochorení štandardne používa kostná dreň alebo periférne kmeňové bunky. Pacient tak „daruje svoje vlastné bunky“. Veľkou výhodou je, že telo a pupočníková krv medzi sebou nebojujú, a preto po transplantácii nenastávajú komplikácie, ktoré môžu nastať, ak sa použijú bunky od inej osoby. Použitie vlastnej pupočníkovej krvi je možné nielen v detskom veku, ale aj v dospelosti. Naopak, pravdepodobnosť jej použitia sa zvyšuje s vekom, pretože sa zvyšuje výskyt ochorení, pri ktorých sa na liečbu používajú vlastné krvotvorné kmeňové bunky. V súčasnosti sa vykonáva viac transplantácií vlastných buniek ako transplantácií darcovských buniek. Celosvetovo je pomer približne 60:40 v prospech vlastných buniek.

Je pravdepodobné, že s rastúcim počtom detí, ktoré majú pupočníkovú krv uskladnenú na vlastné použitie (v súčasnosti sa odhaduje na 2,5 milióna v Európe a Amerike) v rodinných bankách pupočníkovej krvi, sa bude zvyšovať aj počet pupočníkovej krvi použitej na liečbu. V súčasnosti môžu potenciál vlastnej pupočníkovej krvi využívať len nedávno narodené deti, keďže rodinné banky pupočníkovej krvi existujú približne dve desaťročia. Pravdepodobnosť využitia má potenciál rásť aj vďaka početným klinickým skúškam a stále sa rozširujúcemu počtu diagnóz liečiteľných pupočníkovou krvou.

Aké ochorenia sa dajú napríklad liečiť pupočníkovou krvou?

1. Zhubné ochorenia krvi (leukémia, lymfómy)

2. Nezhubné získané ochorenia krvi (aplastická anémia)

3. Vrodené poruchy krvi

4. Poruchy imunitného systému (skleróza multiplex)

5. Onkologické ochorenia – zhubné solídne nádory

6. Metabolické poruchy

8. Choroby z ožiarenia

Krv dieťaťa sa môže použiť aj na liečbu súrodenca

Pupočníková krv sa môže použiť aj na liečbu chorého súrodenca v prípade zhody. V porovnaní s pupočníkovou krvou od zahraničného darcu majú transplantácie súrodencov lepšie výsledky a nižšie riziko závažných komplikácií po transplantácii. Ak je starší súrodenec chorý a mama je v súčasnosti tehotná, lekári môžu odporučiť darovanie pupočníkovej krvi práve pre staršie dieťa. V tomto prípade neplatíte žiadne náklady za odber, spracovanie ani uskladnenie pupočníkovej krvi.