Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

V Španielsku vyskúšajú tkanivo pupočníka na liečbu ochorenia Covid-19

V Španielsku vyskúšajú tkanivo pupočníka na liečbu ochorenia Covid-19

Výskumníci z nemocnice Niño Jesús v Madride vyhodnotia účinnosť a bezpečnosť buniek získaných z tkaniva pupočníka aplikovaných dospelým pacientom infikovaných Covid-19. Správu uverejnil minulý týždeň španielsky denník El Español.

Španielska agentúra pre liečivé prípravky (AEMPS) práve schválila klinické hodnotenie, v ktorom bude v nemocnici Niño Jesús hodnotená bezpečnosť a účinnosť liečby mezenchymálnymi bunkami z pupočníkového tkaniva u dospelých pacientov so závažným pľúcnym postihnutím spôsobeným SARS- CoV-2.

Štúdia je založená na teórii, že mezenchymálne kmeňové bunky svojím imunomodulačným účinkom pomáhajú imunitnému systému a tiež významne znižujú zápal spôsobený vírusom.

Podľa súčasného stavu znalostí, koronavírus infekcie Covid-19 veľmi agresívne preniká do alveolárnych buniek pľúc a vyvoláva nekontrolovanú zápalovú reakciu, ktorá značne zhoršuje fyzický stav pacienta.


Čítajte tiež: Tkanivo pupočníka obsahuje kmeňové bunky. S ich využitím evidujeme úspešné vyliečenie pacientov s Cov-19


V rámci štúdie bude zhodnotené, či by liek založený na mezenchymálnych bunkách z tkaniva pupočníka mohol u týchto pacientov znížiť úmrtnosť. Okrem toho sa tiež bude skúmať, či sa zníži potreba mechanickej pľúcnej ventilácie a prípadne jej dĺžka.

Vlastná výroba liečivého prípravku, tj. príprava tkaniva pupočníka a množenie mezenchymálnych kmeňových buniek tkaniva pre použitie u ľudí, bude prebiehať v laboratóriu bunkovej a génovej terapie v nemocnici Niño Jesús, ktorá je španielskou agentúrou pre liečivé prípravky akreditovaná. Propagátorom klinického hodnotenia je výskumná nadácia uvedenej nemocnice a hlavným výskumným pracovníkom bude Luis Madero, vedúci onkohematologickej a hematopoetickej transplantačnej kliniky v nemocnici Niño Jesús a profesor pediatrie na Autonómnej univerzite v Madride.

Štúdie sa zúčastní 106 pacientov

Do štúdie je zahrnutých 106 pacientov s potvrdenou infekciou vírusom SARS-CoV-2 a s klinickou diagnózou závažného postihnutia pľúc. Jedná sa o druhú fázu randomizovanej klinickej štúdie s experimentálnou časťou, v ktorej všetci účastníci dostanú štandardizovanú liečbu podľa štandardnej praxe a zavedených klinických protokolov, a naviac účastníci experimentálnej časti dostanú lieky založené na mezenchymálnych bunkách. Štúdie sa zúčastní päť nemocníc, štyri zo Spoločenstva v Madride a jedna v Baskicku.

K 29. aprílu je evidovaných 1 050 klinických hodnotení liečby COVID-19. Z nich iba 472 prijíma pacientov. Väčšina týchto štúdií sa snaží preukázať užitočnosť rôznych antivírusových stratégií alebo liekov modulujúcich imunitu. Klinických štúdií s využitím bunkovej terapie je iba 44.

(pozn. Podľa https://celltrials.org/ je evidovaných 9 štúdií s využitím mezenchymálnych buniek)