Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Tkanivo pupočníka obsahuje kmeňové bunky. S ich využitím evidujeme úspešné vyliečenie pacientov s Cov-19

Tkanivo pupočníka obsahuje kmeňové bunky. S ich využitím evidujeme úspešné vyliečenie pacientov s Cov-19

Koncom februára tohto roku sa objavili na najdôležitejšom webe evidujúcom klinické štúdie nové klinické štúdie, ktoré využívajú vlastnosti kmeňových buniek z tkaniva pupočníka pri liečbe pacientov s ťažkým poškodením pľúc spôsobeným novým koronavírusom COVID–19. Zmienené klinické štúdie sú súčasťou úsilia výskumných tímov po celom svete, ktoré sa snažia čo najrýchlejšie pomôcť v boji s rýchlo sa šíriaciou pandémiou. Niektoré zahraničné servery informovali o liečbe niekoľkých pacientov v Číne, ktorí sa uzdravili tiež po podaní kmeňových buniek získavaných z tkaniva pupočníka.


Prečo si uložiť pupočníkovú krv a tkanivo pupočníka do banky? Volajte 0800 800 522 (8.00-20.00). Informácie pre tehotné


Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) prehlásila koronavírus (aka COVID-19) za „ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu“. Vzhľadom k tomu, že počet prípadov stále rastie a v súčasnej dobe nie je k dispozícii žiadna vakcína alebo špecifická antivírusová liečba, je teraz prioritou vynájdenie bezpečného a účinného terapeutického prístupu v liečbe pacientov infikovaných vírusom. Globálne sa skúma celý rad terapií, medzi ktoré patrí vývoj antivirotík, imunoterapie, bunkové terapie a samozrejme účinné vakcíny.

Na poli antivirotík je dnes najďalej terapia liekom Remdesivir, kde by mala byť už v máji ukončená klinická štúdia na veľkej vzorke pacientov (400). Po schválení americkou agentúrou FDA (Úrad pre kontrolu potravín a liečiv) ho bude možné rýchlo, v horizonte niekoľkých mesiacov dostať k pacientom. Viac tiež v príspevku Českej televízie tu. Sľubné výsledky a prísľub skorého očkovania proti novému koronavírusu oznámil tím izraelských vedcov z Galilejského výskumného ústavu. Po nevyhnutnom testovaní by potom mohol byť k dispozícii do niekoľkých mesiacov. Vakcína by mohla byť používaná podobne ako očkovanie proti chrípke.

Veľký potenciál má tiež terapia pomocou kmeňových buniek z tkaniva pupočníka. „Principiálne musíme byť ku všetkým prekvapivým uzdraveniam značne rezervovaný, ale o pozitívnom prínose mezenchymálnych kmeňových buniek pri zápalovom postihnutí pľúc alebo pri pľúcnej nezralosti už vieme vcelku dosť. Je to ďalšia črepinka do mozaiky, ktorá nám ukazuje, že mezenchymálne kmeňové bunky môžu pomôcť pri obnove a regenerácii pľúcnych funkcií. A to nie iba u malých detí, kde sa už dnes využívajú, ale aj dospelých, pri ktorých dochádza k závažnému zápalovému postihnutiu pľúcneho tkaniva,“ hovorí MUDr. Zdenek Kořístek, výskumný pracovník z brnienských laboratórií Národneho centra tkanív a buniek, patriaci k niekoľkým nemnohým európskym pracoviskám, ktoré pripravujú mezenchymálne kmeňové bunky z tkaniva pupočníka pre budúce použitie v klinickej medicíne.


ČO SÚ MEZENCHYMÁLNE KMEŇOVÉ BUNKY?


Mezenchymálne kmeňové bunky (MSC) sú bunky, ktoré sa môžu diferencovať na rôzne typy buniek. Preto sú tieto bunky považované za základné pre regeneračnú terapiu a tkanivové inžinierstvo. Pupočníkové tkanivo je na tieto bunky veľmi bohaté, a preto sa doporučuje, aby si rodičia toto tkanivo nechali pri pôrode uložiť. V posledných rokoch vedecký výskum ukázal, že MSC majú vlastnosti, vďaka ktorým sú veľmi účinné proti infekciám:

– vykonávajú silné protizápalové a imunitné regulačné funkcie,
– majú jedinečnú schopnosť cestovať do poškodených tkanív,
– podporujú regeneráciu a opravu poškodených tkanív
– a znižujú poškodenie tkaniva.


ČO JE TKANIVO PUPOČNÍKA?


Tkanivo pupočníka je v podstate časť pupočnej šnúry Vašeho dieťaťa. Pupočná šnúra („pupočník“) spája placentu s dieťaťom a umožňuje transport krvi z placenty k plodu a späť. Po pôrode je pupočník zaškrtený (podviazaný) a prestrihnutý, dieťa je tak definitívne oddelené od matky. V tejto fáze je možné urobiť odber tkaniva pupočníka a pupočníkovej krvi. Zbytok pupočníka zostáva spojený s placentou, po pôrode placenty je spolu s ňou obvykle zlikvidovaný.

Pupočná šnúra má v priemere 1 – 2 cm a dosahuje dĺžky až 55 cm. Skladá sa z obalov a vnútornej hmoty želatinovej konzistencie – tzv. Whartonovho rôsolu, ktorý je bohatý na mezenchymálne kmeňové bunky. Pupočníkom pozdĺžne prebiehajú tri cievy, dve pupočníkové tepny a jedna pupočníková žila. Viac…