Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

MUDr. Gabriel Pallay v Brne prednášal o význame pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

MUDr. Gabriel Pallay v Brne prednášal o význame pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka

V dňoch 7.-10. 6. 2018 prebehla v Brne 5. Spoločná konferencia Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti ČLS JEP a Slovenskej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti SLS s podtitulom „Kontroverzia v gynekológii a pôrodníctve“.

Slovenské centrum tkanív a buniek (SCTB) bolo na tejto významnej akcii zastúpené príspevkom „Je archivácia pupočníkovej krvi, pupočníka a placenty zmysluplná?“, ktorý v piatok 8. 6. 2018 v rámci bloku prednášok s názvom „Reprodukčná medicína“ v zastúpení SCTB predniesol MUDr. Gabriel Pallay, CSc. Po stručnom predstavení biologických vlastností perinatálnych tkanív nasledovala časť venovaná ich reálnemu klinickému využitiu v rámci regeneratívnej medicíny. V rámci objektivity zaznelo upozornenie na rastúci záujem o využívanie kmeňových buniek získaných z dospelého ľudského organizmu (napr. kmeňové bunky z periférnej krvi, alebo indukované pluripotentné bunky). Zároveň ale bola zdôraznená pôvodná čistota genetickej informácie kmeňových buniek (neovplyvnená epigenetickými vplyvy, napr. Metyláciou báz DNA), ktorá je v kmeňových bunkách dospelého človeka opätovne nedosiahnuteľná.

Hlavnými dôvodmi bankovanie perinatálnych tkanív sú jednak vysoké koncentrácie mezenchymálnych kmeňových buniek využiteľné pre regeneráciu tkanív mesodermálního pôvodu a zároveň aj fakt, že ich genetické informácie majú pôvodný novorodeneckú teda ešte epigeneticky nezmenenú kvalitu. Takého stavu nie je možné dosiahnuť žiadnou laboratórnou úpravou buniek odobratých z dospelého ľudského organizmu,“ vysvetlil MUDr. Pallay v rámci prednášky.

Perinatálné tkaniva sú v súčasnosti ešte stále poväčšinou likvidované ako biologický odpad. Moderné medicínske technológie a metódy nám ale ponúkajú stále nové možnosti ich využitia. Navyše, perinatálné tkanivá sú nevyčerpateľným zdrojom – pokiaľ bude existovať ľudstvo budú existovať aj perinatálnej tkaniva. Kľúčovým bodom je uvedomiť si to vo chvíli pôrodu – je to situácia, ktorá je v živote každého človeka neopakovateľná.

Česká gynekologická a pôrodnícka spoločnosť ČLS JEP vníma možnosť využitia perinatálnych tkanív ako perspektívné a práve preto odporúča o tejto metóde tehotné informovať. V tomto je úloha gynekológov a pôrodníkov nezastupiteľná.