Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Nové dôkazy o regeneračných schopnostiach perinatálnych tkanív: Tkanivo pupočníka by mohlo pomáhať v liečbe roztrúsenej sklerózy

Nové dôkazy o regeneračných schopnostiach perinatálnych tkanív: Tkanivo pupočníka by mohlo pomáhať v liečbe roztrúsenej sklerózy

Klinická štúdia publikovaná v marci 2018 v Journal of Translational Medicine potvrdzuje schopnosti kmeňových buniek z tkaniva pupočníka navodiť regeneráciu a obnoviť tak poškodené funkcie organizmu.

Táto nová štúdia hodnotila potencionálne výhody a hodnovernosť aplikácie kmeňových buniek z tkaniva pupočníka pri liečbe roztrúsenej sklerózy (RS).

V rámci štúdie bolo sledovaných 20 osôb s priemerným vekom 41 rokov, ktorí boli postihnutí RS v priemere 8 rokov. Ako liečbu podstúpili 7 infúzií kmeňových buniek z tkaniva pupočníka. Už mesiac po liečbe bolo u pacientov zaznamenané značné zmiernenie symptómov ochorenia a to v mnohých prípadoch trvajúcich po dobu jedného roka. Naviac u žiadneho pacienta nedošlo k progresii ochorenia alebo výskytu lézií. Jeden z pacientov bol po liečbe schopný chodiť za pomoci chodítka, aj napriek tomu, že bol predtým plne závislý na invalidnom vozíku.

V štúdii bolo preukázané, že aplikácia kmeňových buniek z tkaniva pupočníka je nielen bezpečná, ale že hlavne navodzuje biologický reštart poškodených tkanív. Konkrétne v tejto malej štúdijnej skupine došlo k zlepšeniu funkcií u močového mechúra, čreva a sexuálnych funkcií, zlepšeniu chôdze a mobility horných končatín, u pacientov došlo k zníženiu únavy a celkovému zlepšeniu kvality života.

Zdroj: https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-018-1433-7