Tematínska 5/A, Bratislava 851 05
0800 800 522 (pracovné dni 8.00-20.00)
informacie@rodinnabanka.sk

Pupočníková krv pomáha analyzovať zdravotný stav pacienta už aj v ČR

Pupočníková krv pomáha analyzovať zdravotný stav pacienta už aj v ČR

Vedci z Ústavu experimentálnej medicíny Akadémie vied ČR sledujú a vzájomne porovnávajú kvalitu ovzdušia v Karvinej a Českých Budejoviciach a zisťujú, aký má vzduch zamorený prachom vplyv na zdravie matiek a novorodencov.

V laboratótiách boli dohromady zanalyzované vzorky moču od viac než troch stoviek detí a matiek. Ukázalo sa, že pokiaľ bola v moči väčšia koncentrácia metabolitov rakovinotvorných uhľovodíkov, čo odpovedá väčšej záťaži z ovzdušia, novorodenci boli menší.

Smog navyše ovplyvňuje gény novorodencov. Ich aktivita bola skúmaná na vzorkách pupočníkovej krvi. Pri porovnaní aktivity všetkých génov v bunkách u vzoriek pupočníkovej krvi karvinských novorodencov v porovnaní s budejovickými možno pozorovať pár desiatok až stoviek génov, ktoré majú u oboch skupín inú aktivitu.

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/novorozenci-v-karvine-jsou-o-neco-mensi-nez-ti-v-jiznich-cec/r~5aafa4e4e00c11e7af7dac1f6b220ee8/?redirected=1515065777